Městská policie v Plzni bude mít od dubna nového velitele

10. březen 2015

Novým velitelem Městské policie v Plzni bude od 1. dubna Karel Mach. Nahradí Marka Šilhana, který byl pověřen vedením strážníků na přechodnou dobu. Jmenování schválili plzeňští zastupitelé. Osmačtyřicetiletý Karel Mach pracuje u Městské policie v Plzni 22 let. V nové funkci bude mimo jiné usilovat o to, aby se zvýšil počet strážníků.

„S ohledem na to, že všechny politické strany, které sedí v zastupitelstvu, ve svém programu měly bezpečnost na prioritních místech (na prvním či druhém) a vzhledem k tomu, že bych potřeboval zabezpečit projekt Bezpečné město tak, aby skutečně měl smysl, budu žádat o navýšení počtu strážníků.", uvedl Karel Mach.

Dosud působil jako její inspekční strážník a u městské policie pracuje 22 let. V nové funkci dosáhnout toho, aby byla městská policie vnímána jako garant bezpečí a partner občanů města. V koncepci navrhuje zefektivnit činnosti organizace jako celku a prohloubit spolupráci s orgány veřejné správy a neziskovým sektorem na území města. Městská policie Plzeň má kolem 300 zaměstnanců, z toho je 250 strážníků.

„Karel Mach vzešel z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo šest uchazečů. Jeho koncepce řízení i organizace městské policie a strategie byla při posuzování nejlepší.", uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Doplnil, že Karel Mach je jmenován do funkce na dobu neurčitou.

Městská policie Plzeň nesmí být i nadále vnímána jako represivní složka

Hlavní vize Karla Macha, jak řídit městskou policii, vychází z pojmu takzvané Community policing, tedy způsobu ochrany místní komunity, na kterém se aktivně podílejí všichni, kdo v místě žijí, pracují a spravují ho. Jako nový šéf strážníků chce proto zvýšit počet „svých" lidí v ulicích, tím zlepšit bezpečí občanů. „Městská policie Plzeň nesmí být i nadále vnímána jako represivní složka, ale chápána zejména jako pomáhající partner občanů. Občan musí mít jistotu, že se na strážníka může s důvěrou obrátit, a vědět, že nebude odmítnut," uvedl Karel Mach.

Kromě většího počtu strážníků v ulicích je pro něj prioritou i ustanovení okrskových strážníků jako partnerů občanů v přidělené lokalitě, kterým budou nápomocni tzv. bezpečnostní dobrovolníci. Chce, aby se každý občan mohl prostřednictvím webového portálu spolupodílet na tvorbě bezpečnostní politiky města, uplatňovat náměty, upozorňovat na nedostatky. Městská policie bude provádět besedy s občany jednotlivých obvodů na téma udržování bezpečnostních standardů v místě jejich bydliště, a to za účasti členů komisí bezpečnosti.

Spustit audio