Muzeum v Kašperských Horách představuje část stříbrného pokladu

20. červenec 2012

Téměř 4 tisíce mincí z období od 14. do 17. století našli před třemi lety pracovníci při revitalizaci historického náměstí. Poklad byl ukrytý 40 cm pod zemí. Odborníci mince vyčistili a některé z nich jsou nyní součástí expozice Muzea Šumavy v Kašperských Horách.

Poklad, který byl nalezen při rekonstrukci kašperskohorského náměstí v květnu 2009, tvoří úctyhodných 3750 stříbrných mincí, které kdosi zakopal v neklidných dobách třicetileté války na místě někdejších masných krámů. Nádoba s mincemi, přikrytá dřevěným víkem, ležela necelých půl metru pod povrchem. Mince i další archeologické nálezy, vyzvednuté z výkopů na náměstí, byly předány k dalšímu zpracování do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a poté se staly součástí jeho sbírek.

Bezprostředně po ukončení stavebních prací na náměstí v lednu loňského roku, požádalo město Plzeňský kraj o návrat mincovního pokladu zpět do Kašperských Hor, a tak . bude na základě dlouhodobé výpůjčky v letošním a příštím roce v nově opravené budově galerie Muzea Šumavy vystavena část mincí. Po dokončení stavebních úprav kašperskohorského muzea bude vytvořena nová expozice, ve které má být vystaven už kompletní poklad. Ten tak bude trvale umístěn nedaleko svého nálezu. To je v nové dlažbě náměstí označeno kamenem s vytesaným datem.

Kašperské Hory

Stříbrný poklad z Kašperských Hor patří k největšímu nálezu v regionu. Zatím poslední mincovní depot objevili pracovníci nýrského Muzea Královského hvozdu ve Strážově, U základní školy našli vloni metr pod povrchem zhruba sto mincí ze 14. a 15. století. Zajímavý byl také nález několik set mincí z období husitských válek v Defurových Lažanech v roce 1998.

autoři: Martin Kříž , lum
Spustit audio