Muzeum v přírodě Zubrnice. To je unikátní skanzen lidové architektury rozesetý po vesnici

25. srpen 2022

Pokud se vám v dnešní přetechnizované a kvapné době občas zasteskne po atmosféře doby tak sto let staré, vypravte se do Muzea v přírodě v Zubrnicích na Ústecku. Přímo uprostřed vesnice mezi domy starousedlíků najdete skanzen lidové architektury, který ovšem není nijak ohraničený, a vy se tak můžete procházet mezi obydlenými domky a zároveň zachráněnými historickými objekty.

Sama vesnice Zubrnice má dlouhou historii. Její vznik spadá do přelomu 9. a 10. století. Kdysi byla významným trhovým místem. Kvetlo tam také ovocnářství a pěstování chmele.

Objevte s námi místa, která stojí za to navštívit a soutěžte o atraktivní ceny. V Cestě okolo Česka můžete soutěžit hned dvakrát!

Po poválečném odsunu německého obyvatelstva vesnice skomírala, v 60. letech minulého století došlo dokonce k demolicím několika staveb. Když mělo ale dojít na odstřel kostela sv. Máří Magdalény, sepsali místní petici na jeho záchranu. A ta se nakonec díky pracovníkům tehdejšího Vlastivědného muzea v nedalekém Ústí nad Labem podařila.

A to byl prvopočátek dnešního Muzea v přírodě. Brzy po kostele byl zachráněn roubený dům č. 61, velký chmelařský statek. A pak postupně přibývaly objekty další, včetně památek přesunutých z okolí. To byla například barokní kašna ze Střížovic nebo dům z Loubí.

Dům z Loubí - pohled z boku

Návštěvníci si mohou v zubrnickém skanzenu prohlédnout i starou školu - tak, jak vypadala zhruba ve 40. letech minulého století. Anebo dodnes fungující původní kupecký krám. Předvedou vám tady také chod mlýna. Ostatně mlýnů stávalo na zdejším, dvanáct kilometrů dlouhém Lučním potoce celkem 27. Je tu i tyčová chmelnice, která předcházela chmelnicím s drátěnou konstrukcí, a také bylinková zahrádka či sušárna ovoce.

Zajímavostí je, že další parta nadšenců, tentokrát železničních, sdružených ve spolku Zubrnická museální železnice, dokázala udržet v chodu zdejší malé nádraží z roku 1890. V letní sezóně nebo při akcích v muzeu se tak můžete svézt historickým motoráčkem.

Kašna, transfer ze Střížovic

Na zubrnickém nádraží se navíc natáčely filmy Páni kluci a Rebelové a centrum vsi posloužilo filmařům pro scény z pohádky Dešťová víla. V průběhu roku se v Zubrnicích pořádají různé akce, které připomínají dávné zvyky – od masopustu přes jarní jarmark, letní pouť až k podzimu na vesnici a Vánocům.

Spustit audio