Národopisné muzeum Plzeňska slaví 100 let!

16. září 2015

Na první pohled nepříliš nápadný dům na plzeňském náměstí, který by ale o historii Plzně a Plzeňanů mohl vyprávět… A také vypráví! Národopisné muzeum Plzeňska ukrývá jedinečný soubor sbírkových předmětů, které se podařilo shromáždit v průběhu uplynulých 100 let.

Národopisné muzeum Plzeňska (respektive Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni) dnes rozsahem svých sbírek patří k největším etnografickým muzeím v České republice. Od prvního provizorního zpřístupnění stálé expozice uplyne 28. září 2015 přesně 100 let.

Ladislav Lábek a vášeň sběratelská

Ohlížíme-li se do historie vzniku Národopisného muzea Plzeňska, vždy dojdeme ke jménu vzácného plzeňského člověka – Ladislava Lábka. Jeho jméno je známé jakožto jméno tvůrce a dlouholetého ředitele muzea. Šíře jeho záběru byla však mnohem větší. Lábek byl památkářem, obchodníkem, účetním, iniciátorem uměleckého života v Plzni, hybatelem vzniku a chodu mnoha spolků a také autorem řady knih.

Ladislav Lábek už jako chlapec propadl veliké sběratelské vášni. Skoro denně prý měnil s ostatními chlapci svůj velký rohlík, který měl na svačinu od maminky, za všelijaké vzácnosti. A vlastně celý život sbíral a shromažďoval nejrůznější předměty. Ty se později staly základem sbírek plzeňského Národopisného muzea.


Nenechte si ujít:
V neděli 20. září budou hosty v našem vysílání současní muzejní pracovníci - vedoucí Michal Chmelenský a historik Tomáš Bernhardt. Poslouchejte mezi 11:00 a 12:00 hodinou!

Zachraňte Gerlachovský dům – chceme muzeum!

V roce 1909 byl Ladislav Lábek iniciátorem plzeňského „Kroužku přátel starožitností“. Velkým úspěchem jeho členů byla záchrana tvz. Gerlachovského domu (Dřevěná ulice) před plánovanou demolicí a jeho následná oprava pro účely nově vzniklého Národopisného muzea. V průběhu 30. a 40. let muzeum navíc expandovalo i do prostor tzv. Chotěšovského domu s renesančním průčelím obráceným na náměstí Republiky.

Gerlachovský dům v Dřevěné, dříve Mansfeldově ulici. Kolem roku 1905

První ředitel muzea Ladislav Lábek byl člověk s obrovskou energií, pílí a systematičností. Přestože nedosáhl vysokého formálního vzdělání, stal se předním odborníkem v oborech památkové péče a muzejnictví. Plzeňské národopisné muzeum vedl do roku 1963 a od počátku dbal na jeho moderní poslání – důraz přitom kladl na službu široké veřejnosti a rozvoj regionální práce. Z odkazu jeho práce muzeum čerpá a navazuje na něj dodnes.

Ladislav Lábek zemřel v Plzni 26. května 1970. Jeho následnice Marie Ulčová v nekrologu k jeho úmrtí napsala: „Naprosto tiché rozloučení na plzeňském ústředním hřbitově bylo jen souladným závarem celého jeho života naplněného tichou a soustředěnou prací bez hluku poct, na které se – snad právě pro tu tichost a skromnost práce – v jeho případě jaksi pozapomínalo…"

100. výročí muzea připomene speciální výstava

Národopisné muzeum Plzeňska ale rozhodně nezapomíná. U příležitosti 100. výročí založení uspořádalo výstavu s názvem „100 let Národopisného muzea Plzeňska“. Vernisáž se uskuteční 24. září 2015 od 17:00 hod, výstava bude následně přístupná až do 3. ledna 2016.

Poslechněte si Špalíček lidových písní věnovaný 100. výročí Národopisného muzea Plzeňska a Ladislavu Lábkovi!

Literatura:
Výstava „100 let Národopisného muzea Plzeňska“ (anotace)
M. Ulčová: Nekrolog k úmrtí Ladislava Lábka, 17. 6. 1970
L. Kunz: Muzeologické dílo Ladislav Lábka 1915 – 1963. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie VII. Plzeň 1991, s. 61 – 63.
M. Bělohlávek: Význam Ladislava Lábka v plzeňské kulturní historii. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie VII. Plzeň 1991, s. 65 – 73. .

Národopisné muzeum Plzeňska slaví 100 let! - plakát
Spustit audio