Než si obyvatelé Padrtě postavili školu, chodily děti do školy jen ve středu

14. duben 2022

Zaniklá obec Padrť dala kdysi název v současnosti turisticky velmi oblíbeným Padrťským rybníkům. Dnes už bychom tady ale její pozůstatky hledali jen stěží.

„Osídlení zde bylo už ve 14. století, ale s jistotou se prameny o Padrti zmiňují až v roce 1565, kdy tuto hutní osadu osídlili Němci z Vestfálska. Domy někdejších obyvatel jsou dnes beze zbytku zbořeny a bylo by zapotřebí kopat, aby se našly jejich půdorysy. Popřípadě je možné podívat se na starší letecké snímky. Dodnes se však opodál nachází zřícenina mlýna z poloviny 17. století,“ uvedl kurátor sbírek Podbrdského muzea Rudolf Šimek.

V minulosti se zde nacházela huť a čtyři hamry. „Roku 1817 tady definitivně vyhasla vysoká pec kvůli krizi, kdy zde docházelo dřevo a přecházelo se na uhlí. Obživou pro místní obyvatele se tak stal okolní les a skromná políčka,“ podotkl Šimek, který dále pokračoval

„Je to neuvěřitelné, dnes se díváme na zelenou louku, ale v roce 1836 tady žilo 350 obyvatel a roku 1874 jich bylo dokonce 600. Stávala tady také škola. Do roku 1804 chodily místní děti do Skořic, ale protože dětí z okolních vsí bylo opravdu hodně, chodili žáci z Padrtě a Štítova do školy pouze ve středu.“

V 50. letech 20. století došlo z důvodu rozšiřování vojenského újezdu k vystěhování obyvatel a následně i ke zbourání zdejších staveb.

Co má se zaniklou obcí společného sv. Jan Nepomucký? Nejen to se dozvíte v reportáži.

Vzdálenost od Plzně: cca 37 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio