Než si obyvatelé Padrtě postavili školu, chodily děti do školy jen ve středu

14. duben 2022

Zaniklá obec Padrť dala kdysi název v současnosti turisticky velmi oblíbeným Padrťským rybníkům. Dnes už bychom tady ale její pozůstatky hledali jen stěží.

„Osídlení zde bylo už ve 14. století, ale s jistotou se prameny o Padrti zmiňují až v roce 1565, kdy tuto hutní osadu osídlili Němci z Vestfálska. Domy někdejších obyvatel jsou dnes beze zbytku zbořeny a bylo by zapotřebí kopat, aby se našly jejich půdorysy. Popřípadě je možné podívat se na starší letecké snímky. Dodnes se však opodál nachází zřícenina mlýna z poloviny 17. století,“ uvedl kurátor sbírek Podbrdského muzea Rudolf Šimek.

V minulosti se zde nacházela huť a čtyři hamry. „Roku 1817 tady definitivně vyhasla vysoká pec kvůli krizi, kdy zde docházelo dřevo a přecházelo se na uhlí. Obživou pro místní obyvatele se tak stal okolní les a skromná políčka,“ podotkl Šimek, který dále pokračoval

„Je to neuvěřitelné, dnes se díváme na zelenou louku, ale v roce 1836 tady žilo 350 obyvatel a roku 1874 jich bylo dokonce 600. Stávala tady také škola. Do roku 1804 chodily místní děti do Skořic, ale protože dětí z okolních vsí bylo opravdu hodně, chodili žáci z Padrtě a Štítova do školy pouze ve středu.“

V 50. letech 20. století došlo z důvodu rozšiřování vojenského újezdu k vystěhování obyvatel a následně i ke zbourání zdejších staveb.

Co má se zaniklou obcí společného sv. Jan Nepomucký? Nejen to se dozvíte v reportáži.

Vzdálenost od Plzně: cca 37 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?