Nový rybník: Odtud můžeme pozorovat vodní ptactvo, aniž bychom jej rušili

Rozhledna, vyhlídková věž, či ornitologická pozorovatelna. Lidé znají tuto 8,5 metrů vysokou dřevěnou konstrukci pod různými označeními. Co mají tato označení ale společné, je název Nový rybník, a to podle lokality, v níž se stavba nachází.

„Ornitologická pozorovatelna zde byla postavena v roce 2009, tedy tři roky po vyhlášení zdejší přírodní rezervace, která je rájem vodních ptáků. Aby na ně bylo dobře vidět a hlavně aby nám návštěvníci nechodili až k tomu rybníku a ptáky nerušili, tak jsme se rozhodli postavit zde tuto pozorovatelnu,“ uvedl na pravou míru okolnosti výstavby dřevěné konstrukce uprostřed polí odborný referent Oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Plzni Jiří Vlček.

„Myslím si, že pozorovatelna je jediná v Plzeňském kraji, která byla postavena za tímto účelem,“ řekl Vlček a dodal, že stavba byla v minulosti bohužel již několikrát zdemolována a poničena, ale od té doby, co byl na místě nainstalován kamerový systém, se situace zlepšila. Vedle pozorovatelny se nachází také útulky pro hmyz, například pro samotářské včely. Vedle pak stojí ještě vysoký sloup s budkami pro rorýse, netopýry a s budkou pro poštolky, která byla již v prvním roce instalace obsazena párem poštolek.

Co se samotných ptáků týče, během celého roku zde můžete pozorovat nejrůznější druhy, a to od těch běžných až po vzácné. Během zimy zde spatříte zejména dravce, kavku, vránu, či krkavce, na jaře pak kupříkladu motáka pochopa, jeřába popelavého, nebo třeba racka chechtavého. Ani výhledy do krajiny zde nejsou marné, když pomineme blízké obří haly různých podniků. Z vyhlídky vidíme nedalekou obec Líně, dále Úherce, kam přírodní rezervace katastrálně spadá, nebo třeba Nýřany.

K místu se podle Jiřího Vlčka dostanete nejsnáze z hlavní silnice Plzeň-Domažlice, kde na konci obce Líně odbočíte doprava a mezi nově vznikající zástavbou se po polní cestě dostanete až ke kýženému cíli.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio