Od vrkoče k vánočním chvojkám a stromečkům ve staré Plzni

5. prosinec 2017

Advent je tady, Vánoce se blíží. Také už se rozhlížíte po pěkném vánočním stromku? A víte, kam vlastně sahá tradice ozdobeného vánočního stromečku? Kdy přesně se objevil v českých domácnostech a kdy na náměstích českých měst?

Před samotnými vánočními stromky připomeňme ještě tzv. „vrkoč“, který už tak trochu upadl v zapomnění. I ten naši předci připravovali a zdobili nejčastěji v zimním období – časem kolem sv. Mikuláše počínaje. Šlo o krásně nazdobený věnec z kynutého těsta, do kterého byly v pravidelných mezerách zapíchnuté špejle s navlečeným usušeným ovocem (fíky, jablíčky nebo meruňkami). Na horním konci bývalo ještě posazené ozdobené jablíčko. Takový vrkoč rodiče v minulosti dávali na mělký talíř a děti ho ráno na sv. Mikuláše s velkou radostí nacházely za oknem.

Vánoční "vrkoč" z Tymákova 1938

„Vrkoč“ mikulášský i z lásky darovaný

Na některých místech se „vrkoče“ objevovaly i v jiném čase a vázané byly k různým příležitostem. Někde ho děti dostávaly k Mikuláši, jinde se připravoval u příležitosti ukončení přástek nebo masopustu. Vrkoč byl ale také zároveň pohoštěním – podělit se o něj mohlo několik lidí najednou. V neposlední řadě byl darovaný vrkoč také projevem lásky mezi mladými lidmi - jeho darování i přijetí bylo do jisté míry i oboustranným závazkem…

Vánoční chvojky a německá inspirace v Čechách

A jak to tedy bylo s ozdobenými vánočními stromečky? Myslíte si, že zdobily domácnosti našich předků už kdysi dávno, v hluboké historii? Omyl - tento zvyk k nám pronikl až na začátku 19. století. Úplně první vánoční strom se údajně rozzářil v roce 1812 v domě režiséra Liebicha ze Stavovského divadla, který ho viděl v Bavorsku a doma si udělal podobný. Trvalo ale dlouho, než se nový zvyk v Čechách ujal a než vánoční stromeček vytlačil z českých světnic rozměrné betlémy. Ještě před vánočním stromečkem, jak ho známe dnes, se ve staveních našich předků objevovaly vánoční chvojky, které vlastně ke stromečku neměly daleko. Jednalo se o větev nebo špičku jedličky, ozdobenou ovocem a zavěšenou špičkou dolů nad stolem.

Plzeňský vánoční strom

Plzeňský národopisec Ladislav Lábek ve svém „Zvykosloví Plzeňska“ uvádí, že první veřejný vánoční strom byl v Plzni na náměstí postavený v roce 1925. Ve sbírkách Národopisného muzea Plzeňska jsou ovšem uložené negativy zachycující plzeňské vánoční stromy a stromky (veřejné i v domácnostech Plzeňanů) z různých období. Krásný historický dokument zachycující vánoční období v Plzni, co myslíte?

Literatura:
L. Lábek: Zvykosloví Plzeňska. Plzeň 1930.
A. Plessingerová: Vrkoč – Příspěvek ke studiu zimních obyčejů. Český lid XLV, 1958, s. 82 – 84.
A. Vondrušková: České zvyky a obyčeje. Praha 2005.

Spustit audio