Pivovar Chodovar má světově unikátní ležácké sklepy

V žulové skále vytesané pivovarské sklepy v Chodové Plané jsou starší než sám Chodovar. Pivovar je výjimečným úkazem, možno říci světovým unikátem. Podle pověsti nad jeho osudem bdí kouzelný psík Albi, který před staletími našel pramen vody, z níž se dnes vaří Chodské pivo.

Hned od prvopočátku měl pivovar dokonalý ležácký sklep. Unikátní labyrint chodeb vznikal po staletí rozšiřováním skalních sklepů z 12. století vytesaných do žulového masivu. Kdy přesně začal sklep sloužit ke zrání piva, se vlastně neví.

Neznámé datum vzniku pivovaru

Chodovar své dny počítá od roku 1573. V knize Jana Jiráka Dřewňovská pivovarská chasa mapující někdejší pivovary na území okresu Tachov se však dočítáme, že jde o rok založení pivovaru v Plané a tedy o omyl. Současný majitel a zakladatel novodobé historie Chodovaru, Jiří Plevka st. dokonce vypsal odměnu tomu, kdo objeví nějaký doklad o ještě dřívější existenci pivovaru v Chodové Plané.

 „Kdo s něčím takovým přijde, dostane tolik sudů našeho piva, o kolik let do minulosti se posuneme,“ slibuje obchodní a marketingový ředitel pivovaru Jiří Plevka ml. Dostupné prameny ale ukazují spíš na pozdější vznik pivovaru, někdy v 1. polovině 17. století. První písemná zmínka o pivovarském provozu v podobě výstavu piva je z roku 1634.

Jediný přeživší z více než 60 pivovarů v oblasti

Tak či tak Chodovar je jediný z více než 60 pivovarů na Tachovsku, který přežil do dnešních dnů. Zásluhu na tom má rodina Plevkových v čele s Jiřím Plevkou st., který se pivovaru jako ředitel ujal v roce 1962 a o 30 let později ho spolu se svými společníky zprivatizoval.

Následovala modernizace, která ovšem zohledňovala tradiční postupy vaření piva z místních surovin. V pivovaru v Chodové Plané tak můžete vidět např. přípravu sladu klíčením ječmene na humnech nebo pivo kvasící v otevřených kádích ve spilce.

Evropská ochranná známka Chodské pivo

Mimořádně měkká voda z blízkého pramene, vlastní slad z ječmene pěstovaného v okolí, žatecký chmel, jedinečný ležácký sklep a tradiční výrobní postupy vynesly pivu z Chodové Plané Evropskou ochrannou známku Chodské pivo.

Samotný nápoj charakterizuje zlatá barva, hustá bílá pěna, plnost sladové chuti, jemná hořkost a silný říz. Podle Jiřího Plevky ml. má ale na jeho výsledné podobě lví podíl i láska k řemeslu a poctivá práce všech lidí v pivovaru.

Rodinný pivovar otevřený veřejnosti

Atmosféru rodinného pivovaru přibližuje reportáž Pochoutek a můžete ji nasát i během exkurzí, které se konají denně od 14 hodin vždy pro 2 a více zájemců. Je jedním z mála míst na světě, kde ukazují výrobu piva od ječmenného zrna po plnou láhev nebo soudek piva. Vedle exkurzí Chodovar pořádá i další akce, k těm každoročním patří dubnové Slavnostní zahájení pivní sezóny, červnové Mistrovství světa v koulení pivních sudů a srpnové Tradiční slavnosti piva.