Plzeň pohromami stíhaná…

10. únor 2016

Také v letošním roce přinese připravovaný festival Smetanovské dny mimo jiné i konferenci zabývající se dalším vybraným aspektem života a kultury v 19. století. Plzeňská sympozia se konají už 35 let a během této doby se na nich vystřídala celá řada témat. Letošní ročník se bude zabývat katastrofami a jejich vnímáním ve společnosti i odrazem v kultuře.

„Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě“ – to je téma letošního plzeňského mezioborového sympozia konaného v rámci Smetanovských dnů. Při této příležitosti tematické výstavy připravují i tři zdejší kulturní instituce – Studijní a vědecká knihovna Plzeňské kraje, Západočeská galerie v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni.

Požáry, povodně, epidemie, krize…

Muzejní výstava nazvaná „Plzeň pohromami stíhaná“ se tentokrát věnuje katastrofám ve skutečně širokém významu slova. Půjde nejen o velké živelné pohromy, jako byly povodně nebo požáry, ale také nehody, které s sebou přináší technický pokrok: železniční neštěstí, nehody v průmyslu nebo na stavbě a jako nový fenomén začínajícího 20. století také automobilové nehody.

Jako katastrofu však lze vnímat i soukromá neštěstí – nemoc, smrt, alkoholismus, finanční a sociální úpadek. Spojí-li se více takových osobních neštěstí dohromady, vzniká i skutečná společenská katastrofa – epidemie, ekonomická krize, problémy s alkoholismem, prostitucí apod. Pozornost však je věnovaná také způsobům, jakým se město snažilo takovým katastrofám předcházet: založení hasičského sboru, nemocnice, zlepšování hygieny, osvěta a podobně.

Historik Tomáš Bernhardt s posmrtnou maskou purkmistra Petáka, která bude na výstavě také k vidění
Historik Tomáš Bernhardt s posmrtnou maskou purkmistra Petáka, která bude na výstavě také k vidění

I v letošním roce výstava vznikala jako kolektivní dílo celé řady pracovníků z několika oddělení Západočeského muzea v Plzni, přizvána byla i jedna externí spolupracovnice, která zde zúročila svoji diplomovou práci. Výstava „Plzeň pohromami stíhaná“ bude veřejnosti přístupná od 12. února do 22. května v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni.

Poslechněte si Špalíček lidových písní věnovaný této zajímavé výstavě!

autoři: Michaela Vondráčková , Tomáš Bernhardt
Spustit audio