Plzeňská doprava si trochu vydechla. Otevřely se Wilsonův a Rooseveltův most

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Wilsonův a Rooseveltův most jsou otevřeny

Na Rooseveltův a Wilsonův most v Plzni už opět může veškerá doprava. Třetí opravovaný most v Plzni přes Úslavu v Chrástecké ulici bude dokončen během několika dní, zprovozněn bude společně s opravenými křižovatkami Mohylová – Stará cesta a Mohylová – U Zastávky v pátek 13. září.

Celkové náklady na opravu Wilsonova mostu činily 2,98 milionu korun bez DPH. Most přes řeku Radbuzu byl během osmitýdenní rekonstrukce zcela uzavřen, a to i pro MHD. Důvodem opravy byl nevyhovující stav povrchu vozovky po jejím pětiletém užívání od dokončení celkové rekonstrukce mostu v květnu 2014. Oprava spočívala ve výměně podkladové vrstvy a zpětném osazení dlažby. Provedly se i úpravy odvedení dešťové vody a další práce.

Rooseveltův most byl z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen pro veškerou dopravu a od začátku července do poloviny srpna i pro chodce. Důvodem opravy byl zhoršený stav mostního svršku. Dokončit opravu 190 metrů dlouhého Rooseveltova mostu se podařilo v termínu. Celkové náklady byly 31 milionů korun.

Opravy na Rooseveltově mostu budou pokračovat

Na celém mostě, tedy v části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži byly obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Bylo opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky. V rámci opravy mostu byly vyměněny stávající dožilé mostní závěry. U mostu provedli stavebníci výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřeli.

Vzhledem k tomu, že se při provádění rekonstrukce zjistil horší stav mostní konstrukce v části přes Tyršovu ulici, bude v nejbližší době navazovat oprava spodní stavby mostu, která se ale provozu nedotkne. Současně budou zahájeny projekční práce na přilehlých schodištích.