Plzeňský kraj předá ocenění v oblasti tradiční lidové kultury

4. červen 2023

Plzeňský kraj v rámci péče o oblast tradiční lidové kultury oceňuje každoročně subjekty a osobnosti, které se významnou měrou podílejí na udržování lidových tradic regionu a pomáhají tak zachování, ochraně a rozvoji jeho rázu.

Ocenění se udělují prostřednictvím zápisů do tzv. Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje a udílením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. V letošním roce poprvé budou tato ocenění předána v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ.

Pod pojmem tradiční lidová kultura vnímáme zřejmě hlavně folklor, tradiční řemesla a lidovou architekturu, ale přesah je mnohem širší. Regionálně nejvýznamnější projevy tradiční lidové kultury jsou vedené ve formě tzv. Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje, který byl zřízený v roce 2011. Jeho vedením bylo pověřeno Regionální pracoviště Plzeňského kraje pro dokumentaci tradiční lidové kultury a péči o ni ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Čtěte také

Do tohoto seznamu už od roku 2011 byla zapsána celá řada mimořádných projevů: Staročeská svatba a masopustní průvod městem Plánice, Postřekovský masopust, Plzeňské loutkářství, Bednáři Plzeňského Prazdroje, Kolovečská keramika rodiny Volfů, a Ochotnické divadlo západních Čech (rok 2017), Dudy a dudácká muzika v Plzeňském kraji a Strážovské krajkářství (rok 2018), Dechová hudba a Kolovečský divotvorný mlýn na báby (rok 2021). Za rok 2022 bude zápis doplněn o Dechovou hudbu (2 noví nositelé).

Druhým oceněním je titul Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje.  Jedná se o regionální titul udělovaný Radou Plzeňského kraje na základě doporučení pětičlenné Komise. Titul je udělován řemeslníkům z Plzeňského kraje, kteří udržují živé mistrovství v tradičních rukodělných oborech. Titul spojený s oceněním je udělován od roku 2017.

V minulosti tento titul získali: Rudolf Volf a Martin Volf z Kolovče v oboru hrnčířství, Miloslav Trefanec z Čínova v oboru kovářství, Josef Hrůza z  Kyšic v oboru bednářství (rok 2017), Jaromír Konrady v oboru tradiční výroba chodských dud, Jan Šupa v oboru tradiční pletení z proutí a Dana Soukupová v oboru tradiční drátenictví (rok 2018), Jiří Wallner v oboru tradiční stavební kovářství, Jiří Kožený v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů a Marie Kopecká v oboru výroba krojů (rok 2019), Marie Langová v oboru výroba chodských krojů, Vladivoj Hrach v oboru řezbářství a Karel Tittl v oboru řezbářství (rok 2021). Za rok 2022 bylo udělení titulu schváleno Zdeňku Pikalovi v oboru pletení z proutí / košíkářství.

Slavnostní předávání na festivalové scéně

Ocenění řemeslníci obdrží cenu Plzeňského kraje navrženou a zhotovenou sochařem Václavem Fialou, plátěnou zástěru s logem titulu a razítko pro označování svých výrobků. Nositelé statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje zapsaných do Seznamu získávají certifikát podepsaný hejtmanem Plzeňského kraje a drobné pozornosti. Letos poprvé proběhne předávání ocenění před zraky široké veřejnosti na hlavní scéně 25. mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ 2023 –9. června od 18:00 hod na scéně U Branky ve Smetanových sadech v Plzni.

autor: Michaela Vondráčková | zdroje: Český rozhlas Plzeň , Plzeňský kraj
Spustit audio