Pojďte vynést „Moranu“ a přivítat jaro v Plzni!

Z loňského ročníku akce „Vítání jara v Plzni: Vynášení smrtky“
Z loňského ročníku akce „Vítání jara v Plzni: Vynášení smrtky“

Zima v Plzni už má na kahánku. 16. března proběhne tradiční plzeňské Vítání jara a vynášení „Morany“, které připravuje Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni. Připojte se také, zimě nedáme šanci!

Tradice vynášení zimy („Morany“) je od pradávna jedním z nejvýznamnějších výročních zvyků symbolizujících odchod zimy a příchod jara. Zima, personifikovaná do podoby „Smrti“, bývala na tzv. Smrtnou neděli (pátou neděli postní) podle tradic „chystána“ plzeňskými děvčaty, která ji pak za zpěvu písní odnesla k řece, kde ji symbolicky „sprovodila ze světa“.

Smrt plyne po vodě…

„Smrt plyne po vodě, nové léto k nám jede…“ -  to je popěvek, který vždy vynášení „Morany“ provázel. Podle tradice se po vhození figuríny „Morany“ do řeky děvčata vracela zpět do města, obvykle s tzv. „Lítem“ – listnatým stromkem nebo svazkem větviček, ozdobeným pentlemi a vyfouknutými vajíčky („vejdumky“). Vynášení Morany bývalo obvykle spojeno také s koledou.

Do muzea nejen na „pučálku“

Slavnost Vítání jara a vynášení Morany byla v Plzni na přelomu 20. a 30. let 20. století udržovaná především žáky místních základních škol. Letošní, v pořadí už třetí ročník slavnosti, na tuhle starou tradici navazuje a rozvíjí ji. K Vítání jara 2018 v Plzni se může připojit každý. Proběhne 16. března - zahájení slavnosti bude v 10:30 v Národopisném muzeu Plzeňska (ve dvoře Chotěšovského domu), kde se také připravuje ochutnávka tradiční „pučálky“. Následovat budou vystoupení dětského folklorního souboru Boleváček a Mladinka a v 11:35 se průvod s hudebním doprovodem a figurínou „Morany“ v čele vydá na cestu.

Trasa průvodu
náměstí Republiky – Dřevěná ulice – Křižíkovy sady – Pallovou ulicí – podchodem pod Tyršovou ulicí – souběžně s Tyršovou ulicí Štruncovými sady – podél náplavky pod silničním mostem přes Radbuzu na Tyršově ulici – most U Jána (a zpět).

K plzeňskému průvodu s vynášením „Morany“ se můžete přidat i kdekoliv na jeho trase. Zakončený bude na mostě U Jána kolem 12:15, kde se „Morana“ symbolicky sprovodí ze světa vhozením do řeky. Chcete se do průvodu zapojit i aktivně zpěvem? Stáhněte si text i noty písniček, které se při letošním vítání jara v Plzni budou zpívat. Zima v Plzni už nemá šanci!

Pojďte vynést „Moranu“ a přivítat jaro v Plzni!