Pomník Jindřicha Šimona Baara stojí na Výhledech už 90 let

4. prosinec 2023

Jindřich Šimon Baar, nejslavnější spisovatel Chodska a rodák z Klenčí pod Čerchovem, má svůj pomník na Výhledech. Na chodský kraj majestátně shlíží už 90 let. V jeho historii bylo ale několik pohnutých okamžiků.

Historická pohlednice památníku J. Š. Baara na Výhledech

Jindřich Šimon Baar zemřel 24. října 1925. Krátce po jeho pohřbu vznikl tzv. „Komitét pro výstavbu pomníku J. Š. Baara“, který si dal za cíl vystavět této velké chodské osobnosti pomník. Uvažovalo se dokonce o variantě umístit pomník přímo v Praze na Hradčanském náměstí. Konečné rozhodnutí ale padlo na Baarovo oblíbené místo – na Výhledech.

Od rozhodnutí vystavět pomník trvalo ovšem ještě osm dlouhých let, než se podařilo sehnat potřebných 142.000 korun na jeho realizaci. Samotnému odhalení pomníku předcházela velká slavnost konaná 25. května 1933, kdy slavnostně vyzdobené selské vozy svážely žulové kvádry s nápisy dárců – tedy hlavně s názvy obcí, které na výstavbu pomníku přispěly.

Slavnostní odhalení 5. 7. 1933

Památník J. Š. Baara byl na Výhledech odhalen 5. 7. 1933. Na místě tehdy promluvil ke shromážděnému davu samotný autor sochy, významný český sochař Ladislav Šaloun. Podle kronikářů se slavnosti účastnilo na 30.000 lidí! Po celý týden mezi 2. a 9. červencem se navíc po všech koutech Chodska konaly akce různého charakteru, jejichž smyslem bylo přiblížit tvorbu a význam Jindřicha Šimona Baara -přednášky a besedy doplňované divadelním ztvárněním Baarových děl. Na nastudování některých her se podíleli i divadelníci z Plzně. Představení „Chodská svarba“ konané v Postřekově 6. července je dodnes vnímáno jako počátek existence Národopisného souboru Postřekov.

Radost z pomníku odhaleného v roce 1933 bohužel netrvala příliš dlouho. Když se nad tehdejším Československem začala stahovat mračna věštící příchod válečného konfliktu, byla 22. 11. 1938 z iniciativy správce domažlického muzea Aloise Procházky snesena bronzová Baarova socha a převezena na domažlický Chodský hrad. Tam přečkala až do konce války.

Mlékárna v bavorském Waldmünchenu, při jejíž stavbě byl použitý kámen ze zbouraného památníku J. Š. Baara na Výhledech

Po výprasku, který uštědřili čeští vlastenci německým okupantům v srpnu o slavné Vavřinecké pouti, byl 8. září 1940 pylon připomínající J. Š. Baara na Výhledech německými okupanty Chodska rozbořen a kámen byl použitý jako zdivo při výstavbě mlékárny v nedalekém bavorském Waldmünchenu…

Druhé slavnostní odhalení 5. 7. 1947

Po rozboření pomníku zůstaly pouze dva žulové kvádry (jeden darovaný obyvateli Klenčí, druhý darovaný místními rodáky, kteří žili v americkém Chicagu). Oba byly včas ukryty a použity při poválečné obnově památníku. I přes řadu nesnází byl památník znovu slavnostně odhalen 5. 7. 1947 a dodnes je navštěvován mnoha poutníky a turisty, kteří na Chodsko zavítají. V roce 2023 památník prošel rekonstrukcí.

Citát na čelní desce pomníku J. Š. Baar na Výhledech:

Pane Bože!

Všecky struny v srdci mém již popraskaly.

Jedna jediná mi zbyla.

Miluješ-li mě – dej – abych směl na ni zahrát

píseň o lásce k této tvrdé kamenité zemi.

/J. Š. Baar/

autoři: Michaela Vondráčková , Josef Nejdl
Spustit audio