Při výběru opalovacího krému pozor na problematické UV filtry

9. srpen 2020

Při ochraně před negativními vlivy slunečního záření nám mimo jiné pomáhají opalovací krémy. Jejich základní účinnou složkou jsou UV filtry, se kterými je ale třeba zacházet s rozumem, protože mají i svá rizika. Zpozornět by měly například kojící matky.

Nežádoucí vlastnosti UV filtrů

Vědecké výzkumy ukázaly, že některé UV filtry mohou uvolňovat tzv. kyslíkové radikály, které mohou reagovat s molekulami v lidské pokožce a poškozovat buněčné bílkoviny, lipidy nebo DNA, což by mohlo vést k podílu na vzniku rakovinného bujení.

Některé filtry při testech vykázaly schopnosti iniciovat tzv. kontaktní fotoalergickou dermatitidu. Ta se projevuje zarudnutím, pupínky a puchýřky v místě vystavení fotoalergenu a UV záření.


Co jsou UV filtry, k čemu slouží a kde je najdeme
Jako UV filtry označujeme látky, které chrání před působením ultrafialového záření. Kromě opalovacích krémů se používají např. v některých dalších kosmetických výrobcích jako třeba rtěnkách, balzámech na rty nebo lacích na nehty. Z hlediska mechanismu jejich působení je lze rozdělit na ty, které způsobují odraz, rozptyl nebo absorpci UV záření. Z hlediska chemického složení může jít o minerální anorganické pigmenty (např. oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý), o nerozpustné organické pigmenty nebo o různé skupiny organických chemických filtrů (např. deriváty kafru, triaziny, cinnamáty, benzofenony, salicyláty aj.). Filtry se také liší tím, na který typ UV záření účinkují. Některé chrání před záření UV A, jiné před UV B a některé před oběma složkami.

V posledních letech se vědci soustřeďují na výzkum toho, že zda UV filtry nemají schopnosti napodobovat funkci některých hormonů. Takové látky jsou označovány jako tzv. endokrinní disruptory a v případě některých UV filtrů byla prokázána schopnost napodobovat účinek ženských hormonů estrogenů, blokovat mužské hormony (antiandrogenní aktivita) nebo narušovat funkci hormonů štítné žlázy.

SIN list: Vyhněte se endokrinním disruptorům!

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) vytváří seznam chemických látek, které by pro své nebezpečné vlastnosti měly být co nejdříve nahrazeny - tzv. SIN list (SIN – Substitute it Now). Smyslem tohoto seznamu je upozorňovat výrobce i spotřebitele na nebezpečné chemické látky, které by měly být ze spotřebního zboží eliminovány. V roce 2011 zařadila tato organizace na svůj seznam 22 látek schopných narušovat hormonální systém, mezi kterými bylo i 7 UV flitrů používaných v kosmetice.

Maminky pozor! UV filtry pronikají i do mateřského mléka

Při zkoumání vlastností UV filtrů zjistili lékaři pozoruhodnou skutečnost, že některé z nich jsou schopny v těle kojící ženy přecházet do mateřského mléka. Jelikož jsou UV filtry obsaženy i v řadě výživných denních krémů nebo v balzámech na rty, jsou jim vystaveni lidé během celého roku, přičemž v létě se používáním opalovacích krémů může mnohonásobně zvýšit.

Například v roce 2010 tým švýcarských, německých a rakouských výzkumníků pod vedením Margarety Schlumpové z univerzity v Zurichu publikoval studii, která zjišťovala obsah nejběžnějších UV filtrů v mateřském mléce několika desítek žen. Mateřské mléko bylo pozitivní na obsah UV filtrů v 85 % případů.

Výzkumníci zjistili významnou souvislost mezi obsahem UV filtrů v mateřském mléce a frekvencí používání výrobků s obsahem UV filtrů, kterou ženy uvedly v dotazníku. Studie zjistila v mateřském mléce sledovaných žen hladiny UV filtrů srovnatelné s koncentracemi perzistentních znečišťujících látek, jako je dnes už celosvětové zakázaná skupina průmyslových chemikálií - tzv. polychlorované bifenyly (PCB), které také vykazují schopnost napodobovat účinek lidských hormonů.


UV filtry schopné napodobovat účinky hormonů:
Ethylhexyl methoxycinnamate (EHMC) označován i jako octyl-p-methoxycinnamate (OMC) - vykazuje estrogenní i antiandrogenní účinek, ovlivňuje funkci štítné žlázy, potomstvo potkaních samic vystavených během březosti a laktace EHMC vykazovalo řadu poruch od poklesu počtu spermií až po poruchy chování a učení, hromadí se ve vodních organismech
B
enzofenon-1 (BP-1) - slabý estrogenní a silnější antiandrogenní účinek
Benzofenon-2 (BP-2) - estrogenní a antiandrogenní účinek, ovlivňuje metabolismus, imunitní systém a funkce štítné žlázy
B
enzofenon-3 (BP-3) - estrogenní i antiandrogenní účinky, ovlivňuje imunitní systém, ale i funkci hypofýzy, nadledvinek a štítné žlázy, u žen byly vysoké koncentrace v moči během těhotenství spojeny s nižší porodní váhou dívek a vyšší porodní váhou chlapců
4,4-dihydroxybenzophenone
slabší estrogenní a silnější antiandrogenní účinek, u pokusných zvířat způsobuje aneuploidii a chromozomové změny
4-methylbenzylidene camphor
(4-MBC) – estrogenní a antiandrogenní účinek, ovlivňuje funkci hormonů štítné žlázy a progesteronu, u pokusných zvířat ovlivňoval reprodukční chování samiček a vývoj varlat u samčích potomků, dánská agentura pro ŽP doporučila omezit jeho použití pro děti mladší 12 let
3-benzylidene camphor (3-BC)
– estrogenní účinek, ovlivňuje imunitní systém, pokusní potkani vykazovali pozdní nástup puberty u samečků, pokles tělesné váhy aj.

UV filtry nalezeny i v tělech ryb

Vzhledem k oblibě slunění u vody dochází při koupání ke splachování UV filtrů z lidské pokožky do vodních toků nebo nádrží. UV filtry jsou převážně látky lipofilní (rozpustné v tucích) a mohou se proto hromadit v tukových tkáních vodních živočichů. Vzhledem estrogennímu či androgennímu potenciálu některých UV filtrů existuje obava, zda a nakolik tyto látky mohou narušovat jejich endokrinní systém. Některé z UV filtrů považovaných za endokrinní disruptory už byly prokázány v tkáních ryb.

Regulace v Evropské unii

Protože se opalovací krémy nanášejí na velkou plochu těla a nechávají se na něm působit poměrně dlouhou dobu, věnuje se velká pozornost zkoumání možných nebezpečných vlastností použitých ingrediencí, včetně UV filtrů. Tyto výzkumy mimo jiné vedly k zavedení regulace toho, které UV filtry smějí být v kosmetice použity.

V Evropské unii je složení kosmetiky regulováno nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, které kromě jiného obsahuje přesný seznam povolených UV filtrů. Vhodnost používaných chemických látek pak průběžně hodnotí odborný poradní orgán, který se jmenuje Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele.

Při cestách do zahraničí nebo při nákupu přes internet je třeba si uvědomit, že v zemích mimo Evropskou unii platí jiná pravidla. Kosmetika zakoupená mimo EU tedy může obsahovat UV filtry, které nejsou evropskou legislativou povoleny buď proto, že byly už vyhodnoceny jako nebezpečné, nebo naopak doposud nebyly dostatečně otestovány.

autoři: Vladimír Šťovíček , Miroslav Šuta | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.