Miroslav Šuta

publicista v oblasti zdravotních a ekologických rizik

Připravuji společně s Vladimírem Šťovíčkem rubriku Zdraví v cajku.

Profesionálně se zabývám životním prostředím a jeho působením na člověka. Vystudoval jsem všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově a pracuji jako odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik.

Já a rozhlas

Pravidelným rozhlasovým posluchačem jsem se stal poměrně pozdě, až během studia na vysoké škole. Na rozhlasový mikrofon jsem promluvil poprvé v roce 1990, kdy jsem pro zpravodajství zodpověděl několik otázek týkajících tehdy aktuálního problému tzv. ozónové díry. Později jsem byl čas do času zván jako host do různých pořadů, například „Zeměžluč“ Českého rozhlasu 6, „Kontakt Dvojky“ nebo „Poradíme vám“ Českého rozhlasu Plzeň.

Dobrovolník

Od roku 1990 jsem jako dobrovolník aktivně pomáhal v několika nevládních organizacích, které jsem od roku 1997 zastupoval mimo jiné v Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost. V roce 2009 jsem byl ministrem životního prostředí jmenován do Rady pro chemickou bezpečnost, kterou jsem se ale rozhodl opustit, protože jsem měl pocit, že její existence byla pouze formální. Místo toho svůj čas a energii raději věnují dobrovolné práci v několika odborných pracovních skupinách European Environmental Bureau (EEB).

V roce 2009 jsem spoluzaložil malou neziskovou organizaci Centrum pro životní prostředí a zdraví, která se soustřeďuje zejména na oblast chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich dopadu na lidské zdraví.

Co mě baví

Ve svém volném čase se snažím pomáhat neziskovým organizacím. Rád čtu a příležitostně fotím. Mám rád přírodu a historii. Radost mi udělá, když mohu vychutnat dobrý film, kvalitní čaj nebo jemnou čokoládu.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové