Proč se říká panenko skákavá a jak tento frazém vznikl

16. květen 2016

Kde se vzala „panenka skákavá“? Proč používáme toto slovní spojení? V jazykovém koutku na to odpovídá odbornice Helena Chýlová.

Rčení panenko skákavá vyjadřuje údiv nebo překvapení a je dnes součástí slovníku spíše dříve narozených. Vzpomínám si, že frazém užívala často moje babička. Pro nás je důležité, že slovo panenka označuje pannu Marii v lidovém prostředí a frazém obsahuje jeden z přívlastků Panny Marie.

Myslím, že pokud bychom jim chtěli věnovat pozornost, nestačilo by nám několik jazykových koutků.

Jen bych připomněla, že mnoho přívlastků spojených s postavou Panny Marie udává původ jejích slavných zobrazení. A stejně je tomu i v tomto případě, takže při odpovědi se můžeme projevit jako lokální patrioté.

Chcete říct, že rčení panenko skákavá pochází ze západních Čech?

Pravděpodobně ano, dané rčení vychází z pověsťových a historických témat a souvisí s poutním místem v dnes již zaniklé obci Skoky na Žluticku, v níž byla v období baroka vybudována nejprve kaple a později kostel proslulý mariánským obrazem, kopií obrazu z Pasova. Existují dva možné výklady původu daného frazému, oba souvisejí s obrazem Panny Marie Pomocné působící zázraky, který byl umístěný na skokovském oltáři. Podle jednoho výkladu je rčení odvozeno od vyjádření panenka skokovská, panenko ze Skoků, s lidovou obměnou pak vzniká skákavá. Přídavné jméno skokovský žije dodnes např. v názvu Skokovské stezky.

A druhé možné vysvětlení původu frazému také souvisí se zmiňovaným poutním místem?

Také. V tomto případě je původ slova skákavá ve frazému vykládán podle způsobu zavěšení obrazu, který byl umístěn na pohyblivém závěsu, aby k němu poutníci mohli lépe přistoupit. Věřícím se tedy zdálo, jako by obraz skákal a odtud byl jen krůček k vytvoření pojmenování.

autor: Helena Chýlová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.