Proč vymírá perlorodka? Důvodů je několik

14. červen 2021

Perlorodka říční je jeden z kriticky ohrožených živočichů, který na Šumavě žije. Šumavské řeky a potoky jsou přitom jedním z posledních míst, kde se tento druh v Česku vyskytuje. Pracovníci Správy Národního parku Šumava společně s dalšími odborníky dlouhodobě naplňují záchranný program, aby vymírající druh udrželi alespoň v horním toku Vltavy a na Blanici.

Důvodů celosvětového vymírání perlorodky říční bylo a je několik. Ve středověku to byl necitlivý sběr perel, při kterém byly perlorodky zabíjeny takovým způsobem, že dokonce docházelo k lokálnímu vymření. Později na přelomu 19. a 20. století to zase bylo znečišťování vod.

„Od znečištění toků, změn v povodí, sedimenty, zákaly vody a tím pádem nedostatek kyslíku ve dně. To nejpodstatnější ale bude chemické znečištění nebo znečištění odpadními vodami, může to být eutrofizace vod tedy obohacování vody o živiny a tím pádem výskytu většího množství řas a změna poměrů, na které byly perlorodky zvyklé," vysvětlila bioložka Eva Zelenková.

Perlorodka říční

Problémy se však nevyskytují v samotných tocích, ale také v povodí. Hospodaření na loukách a polích se totiž během posledního století výrazně změnilo a to se projevuje i pod vodou horských potoků a řek. Právě tyto změny jsou hlavní příčinou velkého úbytku perlorodek v řece Blanici, kdy za posledních zhruba třicet let jejich počet klesl z odhadovaných 115 tisíc na pouhých deset tisíc dospělých jedinců.

„Perlorodka je závislá na přísunu potravy z povodí a když se tam zcelily lány, změnila se druhová skladba luk, které navazují na řeku, udělaly se meliorace, zrušily se některé prameniště, z těch pramenišť nemohl proudit detrit, potrava perlorodky, těmi stružkami až do řeky, protože řeka samotná tu potravu nenesa, získává ji z povodí. U Vltavy je to trochu jinak, protože tam jsou pro potravu důležité podvodní louky, které tam jsou a opad z nich.“

A ještě jedna věc stojí za úbytkem perlorodek – rušení náhonů k bývalým mlýnům a vodním hamrům, ve kterých vždy žilo velké množství těchto mlžů, protože tu zřejmě měly ideální podmínky pro svůj dlouhý život.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio