Půvabná rozhledna Bolfánek je ozdobou Chudenicka

Rozhledna se zajímavým názvem Bolfánek se nachází přibližně 1,5 km od městyse Chudenice na vrchu Žďár v okrese Klatovy. Jedná se o 45 m vysokou stavbu s celkem 138 schody. Rozhledna poskytuje nádherný výhled do širého okolí, například na Šumavu, Český les, nebo třeba Plzeň.

Podle legendy se zde roku 973 zastavil řezenský biskup Wolfgang: „Když stál na kameni a žehnal místní krajině a lidu, tak poté, co odešel, zůstal v kameni otisk stopy jeho nohy a důlek po biskupské berli. Ten kámen je tady dodnes uchován, a to v kapli sv. Wolfganga,“ uvedl předseda Občanského sdružení Otisk Karel Jungvirth. Odtud tedy pochází název rozhledny Bolfánek, což je počeštěná zdrobnělina německého jména Wolfgang.

Na základě legendy se lokalita stala hojně navštěvovaným poutním místem. Byla zde postavena malá dřevěná kaplička, později větší kaple s kamenným základem, a nakonec v období baroka také kostel. Ten však fungoval jen po dobu 60 let, jelikož ani jemu se nevyhnulo tehdejší nařízení Josefa II., jak uvádí Karel Jungvirth: „Známe josefínské dekrety, kterými byla zakázána činnost v tomto kostele.“ Kostel tedy postupně chátral a roku 1810 bylo rozhodnuto o zboření lodi. Věž kostela však byla na místě ponechána a roku 1825 přestavěna na rozhlednu.

Arboretum i Rusalka

Ideální přístup k rozhledně je ze dvou parkovišť, a to jak od zámku Lázeň, tak od parkoviště u nedalekého hřbitova. V okolí rozhledny najdeme jak jedno z nejstarších českých arboret s názvem Americká zahrada, tak například také Kvapilova jezírka, pojmenovaná po chudenickém rodákovi a autorovi libreta opery Rusalka Antonína Dvořáka – Jaroslavu Kvapilovi.

Spustit audio