Rekvalifikační kurz vychová nové sanitáře

Už šestý ročník kvalifikačního kurzu Všeobecný sanitář - sanitářka, který pořádá Městská charita Plzeň, začíná dnes (6.10.) ve školícím centru Domova důchodců svatého Jiří v Plzni - Doubravce . Kurz je rekvalifikační a jeho absolvent získá odbornost všeobecného sanitáře, která navíc platí ve všech zemích Evropské unie, takže uplatnit se pak může i v zahraničí.

Kurz je určený všem, ať už ve zdravotnictví pracují nebo ne. Podmínkou je dokončené základní vzdělání a výhodou tedy je, když má zájemce nějakou zkušenost, nebo praxi ze sociálních nebo zdravotnických zařKízení, ale podmínka to není.

Kurz je rozdělený na část teoretickou a část praktickou. Teoretická se skládá z přednášek ze všech základů medicínských oborů, seminářů a pochopitelně také ze samostudia. Jsou tam také předměty zaměřené na hygienu a psychologii a na komunikaci s nemocným. Praktická část představuje nácvik poskytování první pomoci a pak samozřejmě studenti chodí přímo do jednotlivých zařízení - tedy například do hospicu svatého Lazara, do domů s pečovatelskou službou, nebo do domovů důchodců, stacionářů pro seniory a pro klienty s Alzheimrovou chorobou. A právě v těchto zařízeních pak mohou také absolventi kurzu získat uplatnění.

Sanitář u lůžka nemocného

Studium potrvá jako normální školní rok, takže skončí v červnu. Bude probíhat každý čtvrtek od 15 do 20 hodin a přednášejícími budou přední odborníci a lékaři. Kurz je určený pro 35 zájemců a každého z nich bude stát tři tisíce korun. Z účastníků se stanou opravdoví všeobecní sanitáři a sanitářky a mnozí určitě najdou v tomhle povolání nový smysl života.

autor: mkl
Spustit audio