S Věžkou je spjatý Petr zvaný Prase i pan Racek

14. duben 2023

Ves Druztová leží jen pár kilometrů severovýchodně od Plzně a ačkoliv se to třeba na první pohled nezdá, má turistům co nabídnout. Najdeme tady například starobylý kostel sv. Maří Magdalény a jen malý kousek opodál za rybníkem pozůstatky někdejšího majestátního hradu Věžka.

„Historie hradu se začíná psát v době prvních Lucemburků, kdy zde sídlil Racek z Věžky, který tu nechal postavit i nedaleký kostel sv. Maří Magdalény. V dobách husitství zdejší majitel Petr zvaný Prase opustil Věžku a odešel za kariérou do Prahy. Zhruba na 2 hodiny se pak stal dokonce účastníkem celonárodních dějin, kdy figuroval v zatčení známého fanatického kazatele Jana Želivského,“ začal s výkladem archeolog plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu Filip Kasl.

To, proč se majiteli Věžky říkalo Prase, není jisté: „To se neví, ale zřejmě proto, že jeho povaha nebyla úplně nejčistší. Existují záznamy o tom, že zle působil na své poddané, bral je k výslechům při právu útrpném a podobně. V dobách husitství byl hrad dobyt, nejprve tedy za Václava IV., ale nejspíše i v době občanské války za Jiřího z Poděbrad,“ uvedl Kasl, který dále pokračoval popisem podoby hradu v minulosti:

Filip Kasl a Petr Sokol z NPÚ

„Původně šlo o velký výstavní hrad s věží, což byla reprezentativní palácová stavba. Byly zde i hospodářské budovy, ale jak je vidět, bohužel se z toho mnoho nezachovalo.“ Hrad Věžka je zajímavý jak pro laickou veřejnost, tak i pro archeology: „Pro odborníky je hrad známý především způsobem zániku v novodobé historii. Pozůstatky hradu byly zakryty terénem, ale v důsledku činnosti historického kroužku v 60.-70. letech 20. století došlo k plošnému odkrytí všech zděných zbytků konstrukcí. Jelikož se nepodařilo tyto zdi dostatečně kvalitně zajistit, v následujících desetiletích to, co bylo vykopáno, odkryto a ukázáno lidem, potom velmi rychle zase zaniklo, a to už nenávratně,“ popsal ředitel plzeňského pracoviště NPÚ Petr Sokol.

Manželka semetrika

Co se pověstí týče, váže se k hradu Věžka několik legend o pokladech: „Tyto pověsti jsou spjaty s realitou – hrad byl v minulosti neustále překopáván hledači pokladů. Ti jej celý vyrubali a de facto jej zničili. Další pověst o hradu se tváří poměrně realisticky. Zdejší majitel Racek měl zlou manželku, semetriku, před kterou utíkal do své trucovny v poslední komůrce ve věži. Jednou při obědě poslala jeho manželka služebnou, aby Racka přivedla, ale služebná jej našla zmrzlého v jeho komůrce na vrchu věže,“ sdělil Filip Kasl.

Jaké výhledy se turistům naskytnou od zříceniny hradu? Poslechněte si reportáž.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio