Sdružení Protebe live chystá galerii Supermarket WC

3. březen 2008
Tento pořad

Karlovarské občanské sdružení Protebe live změní bývalé veřejné toalety v prostoru křižovatky vedle Becherovky a Dolního nádraží v galerii nazvanou Supermarket WC. Prostory budou sloužit k prezentaci různých výtvarných stylů a neziskových organizací. K dotažení tohoto záměru do úplného konce má pomoci také veřejná finanční sbírka, kterou sdružení zahájí 6. března. Potřebovalo získat alespoň 100.000 korun.

Náklady na přestavbu a rekonstrukci prostoru toalet, která už začala, jsou přibližně 450.000 korun. Z toho přes 250.000 korun už sdružení dostalo od řady sponzorů, část peněz zajistilo i ze svých zdrojů. Přesto ještě část financí k tomu, aby galerie získala odpovídající podobu, chybí. V každém případě se počítá s tím, že galerii bude otevřena letos v květnu. Je jenom otázkou, v jaké podobě. Pokud by sdružení peníze nesehnalo, musela by se galerie dokončovat postupně.

Sdružení Protebe live získalo delší čas uzavřené a neprovozované toalety v roce 2006 od Karlových Varů do nájmu na deset let. Městu za ně platí měsíčně symbolické nájemné 500 korun. Ředitelka sdružení Tereza Bredlerová považuje místo pro galerii za strategické, protože kolem projdou denně až stovky lidí.

Logo

Nová galerie bude sloužit například studentům k prezentaci jejich tvorby, pro prezentaci činnosti neziskových organizací nebo podnikatelům pro kontakty s neziskovým sektorem. Mohou se tady odehrávat i semináře, k dispozici bude internet pro veřejnost.

Občanské sdružení Protebe live se v uplynulých letech podílelo například na realizaci pilotního projektu nazvaného Něco se stane, který si klade za cíl mnohem větší zviditelnění činnosti neziskových organizací. Loni se podílelo jako koordinátor na první společné prezentaci neziskových organizací v rámci celostátního projektu 30 dní pro neziskový sektor. Prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů chce občany karlovarského regionu motivovat k péči o věci veřejné.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio