Selský dvůr U Matoušů: Kus historie mezi paneláky

29. červen 2024 10:55

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci je národní kulturní památkou. Jde o zajímavý kus historie obklopený panelákovým sídlištěm a čtyřproudou silnicí. Naštěstí se nám dochoval až dodnes…

Správkyně objektu Miroslava Kubatová Pitrová

Na statku U Matoušů, který stojí na Bolevecké návsi, vás ale žádný pan Matouš ani paní Matoušová nepřivítá: „Matouš není v tomhle případě příjmení, ale křestní jméno prvního písemně doloženého majitele statku, přičemž první písemná zmínka o selském dvoře pochází z roku 1635,“ uvedla správkyně objektu Miroslava Kubatová Pitrová s tím, že statek je ale určitě ještě staršího data.

V první polovině 19. století pak došlo na selském dvoře k velkým stavebním úpravám: „Tady bylo jedno velké staveniště. Když použijete sloveso stavět a k tomu všechny předpony, které vás napadnou –  dostavět, vystavět, přestavět, tak právě to se tady tehdy dělo. Proto je na jedné naší vstupní bráně rok 1834 a na druhé 1830,“ pokračovala správkyně.

Od roku 2008 je Selský dvůr U Matoušů národní kulturní památkou. „Jedním z důvodů je i ten, že se zdejší stavby dochovaly v autentické podobě a tento komplex budov, které jsou převážně klasicistního původu, dává právě tu unikátnost. Najdete tady tedy objekty, které měl v minulosti každý selský statek – vždy to bylo nějaké obytné stavení, dále stavba, kde žila hospodářská zvířata, tedy maštale, poté stodola a také sýpka, nebo chcete-li špýchar,“ řekla Miroslava Kubatová Pitrová.

Co například uvidíte, když se na Selský dvůr U Matoušů vydáte? To se dozvíte v přiložené reportáži.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio