Senioři se na Šumavě učili bránit. Projekt Nedám se! Organizuje město Plzeň

16. září 2016
Obec Prášily na Šumavě se stala základnou pro praktický výcvik 35 plzeňských seniorů, kteří absolvovali výcvik ke zlepšení schopnosti přiměřeně reagovat v nepředvídatelných situacích

První bezpečnostně-sociální projekt cílený na plzeňskou seniorskou populaci ve věku 60 let a více úspěšně odzkoušelo město Plzeň. Realizovalo jej formou třídenního interaktivního workshopu.

Obec Prášily na Šumavě se tak v době od 13. do 16. září 2016 stala základnou pro praktický výcvik 35 plzeňských seniorů, absolventů Plzeňské senior akademie uskutečněné v rámci Městských obvodů Plzeň 2 a Plzeň 3. Nabitý program projektu Nedám se! prověřil jejich teoretické znalosti v oblasti bezpečnosti, pomoci a sociálních služeb a přidal aktivity nezbytné pro zvýšení kvality života seniorů v dnešním světě.

Unikátní projekt učí seniory reagovat na nepředvídané situace

„Jedná se o zcela unikátní projekt, který vznikl ve spolupráci magistrátního odboru sociálních služeb a Městské policie Plzeň, svoji podstatou historicky první. Jde v něm ruku v ruce teorie s praxí s jediným cílem, a to zlepšit informovanost seniorů, schopnost adekvátně reagovat v nepředvídatelných situacích, zvýšit jejich sebevědomí,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký, který nad projektem převzal záštitu spolu s náměstkyní pro oblast školství a sociálních věcí Evou Herinkovou.

Projekt nabídl účastníkům nejen praktický výcvik v sebeobraně, orientaci v terénu, sestavování identikitu, ale i výcvik ve střelbě z pistole, revolveru a vlastnoručně vyrobených luků, trénink paměti a vědomostní testy z místopisu a historie, workshopy zaměřené na sociální pomoc, přednášky s problematikou exekucí, návody, jak nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze.

Podstata projektu koresponduje s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a zároveň s Akčním plánem stárnutí na území města Plzně na léta 2017-2018.

Podle náměstkyně Evy Herinkové spolupráce odboru sociálních služeb s městskou policií funguje bezproblémově v mnoha směrech. „Dokladem je v minulosti realizovaný projekt cílený na integraci cizinců nebo součinnost při zajištění tísňové péče. Projekt Nedám se! je ale zcela novým modelem. Jde o projekt, který vznikal od začátku vyváženě a jako společné dílo. A na výsledku je to skutečně znát. Nasazení celého realizačního týmu je obdivuhodné a spokojenost účastníků maximální,“ řekla náměstkyně.

Na základě převisu poptávky a odezvy ze strany účastníků právě skončeného kurzu organizační tým předpokládá, že další z řady výcvikových pobytů se pro nové absolventy Plzeňské senior akademie, tentokrát i z Městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 4, uskuteční v květnu a červnu 2017.