Spor o „éčko“ v potravinách. Je titanová běloba na černé listině právem?

7. červenec 2019

E 171. Na obalech výrobků najdete pod tímto označením oxid titaničitý, který se přidává i do potravin. A právě toto jeho využití je aktuálně předmětem sporu. Francie kvůli výsledkům testů na zvířatech látku dočasně zakázala, zbylé evropské země ji ale nenásledovaly. V čem je problém?

Nebezpečí pro dýchací ústrojí? Podezřelý karcinogen

Určité obavy z hlediska dopadů na zdraví existovaly v minulosti hlavně v případě vdechování částeček oxidu titaničitého. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila TiO2 mezi podezřelé karcinogeny pro člověka, a to na základě pokusů na zvířatech, u kterých byl objeven zvýšený výskyt rakoviny plic. Epidemiologické studie u lidí ale nepřinesly přesvědčivé důkazy.

Oxid titaničitý (TiO2) je jednou z masově vyráběných průmyslových chemikálií. Jde o látku bez chuti, vůně či zápachu, které se celosvětově vyrobí každý rok několik milionů tun. Vzhledem k výraznému jasu a schopnosti pohlcovat UV záření se v 90 % používá jako bílý pigment (titanová běloba) při výrobě barev, plastů, papíru, inkoustů atd. Asi desetina vyrobeného množství slouží v kosmetickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu, například při výrobě opalovacích krémů, zubních past nebo tablet s léky či potravinovými doplňky. Kromě běžné formy se oxid titaničitý v některých případech nově používá také ve formě nanočástic.

Ve kterých potravinách ho najdeme?

V potravinách je schváleno použití oxidu titaničitého v některých kategoriích podle zásady „quantum satis“, tedy „kolik je potřeba“. Tuto chemickou látku můžeme najít v široké škále potravin, jako jsou žvýkačky, bonbóny, čokolády, sladké či slané pečivo, ale třeba také omáčky, polevy nebo krabí tyčinky či saláty. Výrobci mají povinnost uvádět obsah oxidu titaničitého ve složení potravin. Na obalech výrobků ho často najdeme pod zkratkou E 171.

Varovné zjištění francouzského testu

Francouzský Národní institut pro zemědělský výzkum (INRA) v roce 2017 zveřejnil výsledky výzkumu, který naznačuje možné nepříznivé zdravotní dopady pojídání oxidu titaničitého. Výzkumníci podávali komerčně dostupnou formu TiO2, která obsahovala zhruba 45 % nanočástic, do krmiva a vody pokusných potkanů. Následně u zvířat pozorovali změny imunitního systému i ve střevní sliznici. Zpráva uvádí jisté zvýšení určitých zánětlivých parametrů a nárůst nezhoubných přednádorových poškození střeva u pokusných potkanů.

Kritici upozorňují, že studie má řadu omezení, a proto existují pochybnosti o přenositelnosti jejích výsledků na člověka. Například výzkum zahrnoval poměrně malý počet pokusných zvířat, doba trvání studie byla poměrně krátká a některé účinky nebyly statisticky významné ve srovnání se zvířaty z kontrolní skupiny.

Dočasný zákaz na základě principu předběžné opatrnosti

Po vyhodnocení dostupných pokladů francouzská agentura pro bezpečnost potravin ANSES doporučila provedení dalších výzkumů, aby byly varovné výsledky potvrzeny, nebo vyvráceny. Francouzské úřady se také dohodly pozastavit používání oxidu titaničitého ve všech potravinách, a to zatím na dobu jednoho roku s platností od 1. ledna 2020.

Chemičky proti restrikci…

Velmi nelibě nesou francouzské rozhodnutí výrobci oxidu titaničitého, kteří omezené použití v potravinách považují za nepodložené. Chtějí, aby Evropská unie zahájila proti Francii řízení, protože oxid titaničitý je podle nich bezpečný a podle hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EPSA) je mutagenní účinek v případě pozřeného oxidu titaničitého nepravděpodobný.

…spotřebitelé pro předběžnou opatrnost…

Na stranu Francie se naopak postavila řada evropských spotřebitelských a zdravotních organizací, podle kterých oxid titaničitý nesplňuje podmínky evropské legislativy pro autorizaci potravinářských aditiv. Použití přídavné látky v potravinách totiž musí být podle evropských pravidel bezpečné, technologicky odůvodněné a má představovat přínos pro spotřebitele.

Stanovisko nevládních organizací upozorňuje, že kromě varovných výsledků francouzské studie existují podle EFSA i některé mezery a nedostatek určitých dat k úplnému hodnocení zdravotních rizik oxidu titaničitého. Dále nepředstavuje žádný přínos po spotřebitele, protože nemá žádnou nutriční hodnotu ani technologickou funkci, ale používá se pouze z estetických důvodů.

…potravináři se bez látky obejdou.

Hlavním argumentem spotřebitelských organizací je to, že neexistuje ani technologická potřeba přidávání TiO2 do potravin. Řada výrobců a distributorů potravin totiž už dobrovolně oxid titaničitý ze svých výrobků odstranila. Další firmy, včetně nadnárodních společností, ohlásily, že jsou připraveny francouzský zákaz plnit od ledna 2020.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.