Špýchary, roubenky, selské dvory - lidová architektura Plzeňského kraje má své kouzlo!

3. září 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bolevec – selský statek č. p. 1/3 s dvěma zaklenutými průjezdními branami, dodnes dochovanou roubenou částí nádvorní světnice a dvojicí druhotně užitých gotických portálů ve sklepení (fotografie z roku 2017)

Je mnoho důvodů, proč navštívit Národopisné muzeum Plzeňska. Kromě stálé expozice nebo akcí, které se v muzeu pravidelně konají, se aktuálně můžete potěšit výstavou nazvanou „Lidová architektura Plzeňského kraje“. Vznikala u příležitosti Roku lidové architektury 2017 a umístěná je v průjezdu Chotěšovského domu na náměstí Republiky 13 v Plzni.  

Plzeňský kraj je třetím největším krajem České republiky a na jeho území se nachází množství pozoruhodných historických památek. Kromě hradů, zámků nebo klášterů jsou to i památky lidové architektury, které si zaslouží naši pozornost a také ochranu. V Plzeňském kraji je chráněných vesnických sídel prohlášených za vesnické památkové rezervace nebo vesnické památkové zóny hned několik.

Božkov, Koterov a Černice

Co se území současné Plzně týká, prohlásilo Ministerstvo kultury ČR památkovými rezervacemi lidové architektury historické části obcí Božkov, Koterov a Černice. O několik měsíců později došlo k prohlášení dalších plzeňských vsí za památkové zóny lidové architektury. Památkové ochrany se tak dostalo obcím Bolevec, Bukovec, Újezd, Radčice, Křimice, Červený Hrádek a Lobzy.

Hospodářské dvory s gotickými prvky a malebné „selské baroko“

Stěžejním stavebně historickým slohem lidové architektury na Plzeňsku je klasicismus. Přesto ale můžeme najít doklady i mnohem starší - gotické stavební prvky obsahují třeba stavební konstrukce starších hospodářských dvorů v Božkově, Bolevci, Liticích, Černicích nebo Doudlevcích. Do renesančního období spadá vznik některých hospodářských staveb, zejména sýpek. Typickým příkladem je například špýchar s renesančními sgrafity stojící v areálu statku č. p. 7 v Bolevci.

Z pohledu lidové architektury je zajímavým obdobím počátek 19. století a s ním nastupující „zlidovělý klasicismus“ (tzv. „selské baroko“). Ten podržel výstavbu typických trojdílných obytných domů komorového typu se štítovou orientací, doplněných z návesní nebo uliční stany masivními průjezdními branami, které jsou dodnes zachované na mnoha místech.

Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí

Cenný materiál dokumentující lidové stavby na Plzeňsku se dochoval především díky činnosti Kroužku přátel starožitností pro Plzeň a okolí, který v Plzni vznikl v roce 1909. Iniciátorem vzniku a pozdějším nejaktivnějším členem se stal Ladislav Lábek, první ředitel Národopisného muzea Plzeňska. Právě v jeho prostorách můžete v těchto dnech navštívit výstavu nazvanou „Lidová architektura Plzeňského kraje“, výstava potrvá až do 30. září.

Plakát k putovní výstavě Lidová architektura Plzeňského kraje
autoři: Michaela Vondráčková , Michal Chmelenský
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.