Sršeň létá v ženském i mužském rodě

24. červen 2022

Podstatné jméno sršeň je jednak rodu mužského životného a skloňuje se podle vzoru muž, jednak rodu ženského a tvoří tvary podle vzoru píseň.

V mužském rodě životném se můžeme setkat s tvary sršni i sršňové a také s vyjádřením viděli jsme hodně sršňů (jako mužů). V ženském rodě je pak tvar prvního pádu sršně a viděli jsme hodně sršní. Internetová jazyková příručka uvádí, že v praxi převažuje rod mužský; jako zoologický termín se užívá rod ženský, tedy např. sršeň obecná. Mezi tvary obou rodů není žádný významový ani stylistický rozdíl.

A co sršán - je spisovný?

To je jedna z lidových, tedy nářečních podob pojmenovávajících daný hmyz. Další jsou např. sršáň, sršně, sršňák. Na jihozápadě Čech se užívá i nářeční podoba siršán nebo stržán i sršín. Výraz sršán může hlavně na Moravě a v ostatních částech Čech pojmenovávat přeneseně i zlostného, popudlivého člověka. A na jihozápadní Moravě se výraz sršeň užívá pro vosu. Je škoda, že mnohá nářeční pojmenování rychle vycházejí z užívání.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser