Starší než Přimda! Rozhlédněte se z Černé věže chebského hradu, zřejmě nejstaršího u nás

24. červen 2021

Černá věž je ikonickou součástí chebského hradu. Za její zbarvení může sopečný tuf, ze kterého je postavena. Jedná se o velmi tvrdou horninu z nedaleké Komorní hůrky, jedné z nejmladších sopek u nás.

Po 109 schodech, které vedou na vrchol hradní věže, si můžete z přibližně 19 metrů nad zemí vychutnat výhled jak na Cheb jako takový, popřípadě je zde možné využít dalekohled, který umožňuje vzdálenější výhledy.

„Vidíme většinu historického jádra města Cheb, blízké německé příhraničí směrem na západ, a potom silnici vedoucí do Františkových Lázní. Mohli bychom zmínit proslulý františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie, a to z toho důvodu, že je zjištěno, že v tomto kostele se nachází nejstarší dochovaný středověký krov v Čechách. Pochází z roku 1319,“ popsal některé z výhledů kastelán chebského hradu Tomáš Dostál.

Historie samotného chebského hradu je dle slov kastelána velice dlouhá: „Už v 9. století tady stálo slovanské hradiště, které bylo na přelomu 11.-12. století přebudováno do podoby nejstaršího kamenného hradu v Čechách. Za třicetileté války je s ním potom spojena dramatická událost. V obecném povědomí je známo, že v Chebu byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, ale ještě před zavražděním samotného Valdštejna došlo přímo u nás na hradě v hradním paláci k mordu jeho posledních věrných důstojníků, a právě po této události začal hrad postupně upadat. Na konci 19. století přešel hrad do majetku města, které se o něj od roku 2012 přímo stará, a od té doby jsem tu kastelánem,“ popsal ve stručnosti část historie Tomáš Dostál.

Kastelán hradu Tomáš Dostál také sdělil, že ačkoliv se obecně uvádí jakožto nejstarší kamenný hrad na našem území státní hrad Přimda (taktéž v západních Čechách), ještě o trochu starším hradem by měl být právě chebský hrad, o němž máme první písemnou zmínku z roku 1125. První písemná zmínka o hradu Přimda má pocházet z roku 1126, tedy o jeden rok později, než o hradu v Chebu. Rok 1121, který je často dle Kosmovy kroniky uváděn jakožto první písemná zmínka o Přimdě, s tímto hradem pravděpodobně nesouvisí, resp. nebyla zde prokázána přímá spojitost. Pokud bychom se tedy odkazovali čistě na písemné zmínky o těchto stavbách, hrad Cheb by byl skutečně starším, než Přimda, a tím pádem nejstarším v republice.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio