Svatá Cecilie a svatá Kateřina zavírají muzikanty do chléva - znáte listopadové zvyky našich předků?

21. listopad 2022

Patrně nejvýznamnějším listopadovým svátkem býval 11. listopad – svátek sv. Martina, ke kterému se vázala celá řada zvyklostí. Důležitým dnem ale v minulosti býval i svátek sv. Cecilie (22. listopadu) a svaté Kateřiny (25. listopadu), kterými se uzavíraly taneční zábavy a lidové slavnosti.

Sv. Martin. Olejomalba na plátně ze sbírky Ing. Františka Klotze v Plzni. Kolem roku 1850

Období kolem svátku sv. Martina (11. listopadu) bývalo v minulosti důležitým předělem hospodářského roku. Většina polních prací byla ukončena, skončilo také volné pasení dobytka, následoval výmlat sklizeného obilí a začaly už přípravy na další rok. Při této příležitosti bývala na selských dvorech vyplácena chasa, případně sjednávána chasa nová. Sjednáváni bývali na sv. Martina také obecní zaměstnanci (pastýři, kováři nebo ponocní). Ti bývali vypláceni formou tzv. „svatomartinského osypu“ nebo „obecní sýpky“. V obcích bývalo zvykem zavádět tzv. „Martinský pořádek“, při kterém docházelo k výběru obecních dávek, k úhradám dluhů a srovnávání veškerých pohledávek vůči obci.

Svatá Cecilie a svatá Kateřina

Svatá Cecilie (22. listopadu) byla v lidovém prostředí vnímána jako patronka hudebníků. Ti o jejím svátku v některých obcích pořádali vlastní taneční zábavu, kterou se zpravidla před adventním postem končily taneční zábavy. Dodržování tohoto zvyku bylo však rozšířenější na svátek sv. Kateřiny (25. listopadu). Říkalo se, že „Svatá Kateřina zavřela muzikanty do chléva a pověsila housle do komína.“ Svátek sv. Kateřiny už bezprostředně předcházel adventnímu postu. V tento den končívaly všechny taneční zábavy a lidové slavnosti a nastávalo období draní peří (tzv. „draček“).

Svatoondřejské věštění

Do výčtu významných listopadových svátků patří také ještě svátek sv. Ondřeje (30. listopadu). Podobně jako Štědrý večer také předvečer svátku sv. Ondřeje (a poté celý následující den) byl vyplněn věštbami svobodných děvčat o nastávajících ženiších. Dívky se jejich prostřednictvím snažily uhádnout, kdy a za koho se vdají.

autoři: Michal Chmelenský , Michaela Vondráčková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.