U černošínské skládky vzniklo školící centrum o odpadech

27. srpen 2008
Tento pořad

Neobvyklé školící centrum, zaměřené na odpady a na jejich zpracování, vzniklo v Černošíně na Tachovsku. Spolu s naučnou stezkou odpadů bude seznamovat žáky středních a základních škol i malé předškoláky s tím, jak v praxi funguje odpadové hospodářství. Školící a instruktážní středisko enviromentální výchovy nedaleko černošínské skládky,jehož vybudování stálo přes dva miliony korun, bylo včera slavnostně uvedeno do provozu. Janě Kosové ho představil Marek Sýkora z regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

Centrum využijí i jako školicí zařízení úředníci státní správy a samosprávy, a to z Plzeňského i Karlovarského kraje. Jedná se o ojedinělý projekt, protože je zde na jednom místě soustředěno více zařízení pro využívání a odstraňování odpadů. Centrum kloubí čistou teorii a reálnou praxi. Jeho součástí je krátká naučná stezka kolem skládky s informačními tabulemi o třídění a recyklaci odpadů, kompostárna, kogenerační stanice vyrábějící elektřinu z bioplynu uvolňovaného ze skládky a dále skládka s kapacitou 825.000 m3, která je nyní využitá zhruba z jedné třetiny. Exkurze vede i přes třídicí linku na papír a plast, kde se dotřiďují odpady vytříděné z komunálních odpadů.

Součástí školicího střediska s kapacitou 50 lidí jsou praktické ukázky surovin vyrobených z papíru, plastů, kovů, dále suroviny vyrobené z recyklace vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Logo

Na financování střediska se podílel Plzeňský kraj a soukromé subjekty. Skládku vlastní svazek 31 členských obcí Černošín, areál otevřený v roce 1995 provozuje jeho firma Ekodepon. Ročně se na skládku uloží 25.000 až 30.000 tun odpadů.

autor: kos
Spustit audio