Ve Vidicích by letos měl pokračovat archeologický průzkum pozůstatků historické tvrze

Tvrz ve Vidicích je velmi unikátní. Ať už z důvodu konstrukce opevnění nebo nálezů keramiky z druhé poloviny 13. století
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tvrz ve Vidicích je velmi unikátní. Ať už z důvodu konstrukce opevnění nebo nálezů keramiky z druhé poloviny 13. století

Novou atrakci pro milovníky historie budou mít v obci Vidice na Domažlicku. Archeologové tam objevili pozůstatky historické tvrze. Jestli návštěvníci uvidí přímo odkryté hradby nebo jen jejich vizualizaci, zatím není jasné. Průzkumné práce totiž ještě neskončily a měly by pokrčovat i letos.

„Původně jsme parcelu, kde byla nalezena tvrz, prodali zájemcům o výstavbu rodinného domu. Při archeologickém průzkumu se zde našly pozůstatky historické tvrze. Nález překvapil nejen nás, ale i vlastníky pozemku. Parcelu jsme tedy od nich odkoupili zpět, a dnes je již opět majetkem obce,“ popsal okolnosti nálezu starosta Vidic Václav Šmejkal.

Na místě jsou vidět zbytky obvodových zdí a propadlina, ve které dříve pravděpodobně bylo podsklepení tvrze. První zmínka o Vidicích pochází z roku 1362. Podle zatím nepodložených průzkumů by mohla být obec starší.

„Nález tvrze ve Vidicích je v rámci západních Čech velmi unikátní. Ať už bereme konstrukci, která tvořila opevnění tvrze nebo nálezy keramiky z druhé poloviny 13. století. Ukazuje se, že oproti písemným pramenům, mohla tvrz stát už o 100 let dříve,“ uvedl archeolog Jiří Orna ze Západočeského muzea v Plzni.

V místě se nalezl oválný půdorys opevnění na ostrohu. Což je podle Jiřího Orna ideální poloha na tvrz v rámci sídelní aglomerace. Po přerušení prací se nyní čeká na další povolení. Archeologové uvažují i o nějakém nedestruktivním průzkumu pomocí geofyzikálních metod, které by určily rozsah konstrukcí pod zemí, bez nutnosti výkopových prací.

V současnosti se čeká na to, jestli se historický nález stane kulturní památkou. Podle toho se bude plánovat další využití.

„Samozřejmě pokud by byl nález prohlášen za kulturní památku, byly by možnosti využití značně omezené. Je možné přemýšlet o zvýraznění odkrytého půdorysu tvrze nějakou nadezdívkou. Možné je i využití moderních technologií, to znamená například QR kódu po jehož načtení se zobrazí buď to, co už jsme prozatím vykopali, anebo po nějakých investicích vizualizace, jak mohl tvrz kdysi vypadat,“ vysvětlil Jiří Orna.

Starosta Vidic doufá, že nález v obci zvýší i turistický ruch.