Z historie starého Bolevce

21. červen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bolevec, stará škola, 1933
0:00
/
0:00

Bolevec - dnes jedna ze čtvrtí Plzně, dříve samostatná ves. Co víme o jejích počátcích? A co z historie Bolevce a jeho tradiční lidové kultury se dochovalo dodnes?

Bolevec je jako ves poprvé zmiňovaný v roce 1382. Věděli jste, že původní název byl ale Voleves podle osobního jména Volimír (tj. Volimírova ves)?

Malý Bolevec, 1933

Do roku 1460 patři Bolevec kapitule sv. Apolináře v Praze, poté ho koupilo město Plzeň s úmyslem založit tady rybniční soustavu. V 15. století patřilo rybniční hospodářství spolu s vařením piva k nejvýnosnějším oblastem podnikání. Hned v roce 1461 město Plzeň začalo s budováním hrází Velkého boleveckého rybníku. Další rybníky následovaly a před koncem 15. století už jich bylo celkem dvanáct.

Bolevecká náves – vesnická památková zóna

Velký rozvoj obce nastal od 70. let 19. století – v roce 1942, kdy byl Bolevec připojený k Plzni, byl největší vsí v Čechách! Historické jádro obce bylo bohužel postupem doby pohlceno budovaným sídlištěm, které nese stejný název. Přesto i dnes Bolevec představuje zajímavý a cenný soubor lidové architektury a bolevecká náves je dodnes krásným, kouzelným místem.

Nejstarší bolevecká boží muka (tzv. Gryspekovská) z roku 1606

Historické jádro Bolevce – rozlehlou a pěknou náves - lemuje řada větších i menších usedlostí, vystavěných hlavně v průběhu posledních dvou století, převážně v duchu lidového klasicismu. Soubor dochovaných historických staveb na bolevecké návsi byl právem v roce 1995 prohlášen za vesnickou památkovou zónu.

K boleveckému památkovému fondu patří také soubor čtyř kamenných božích muk ze 17. století. Dříve stávaly v okolí vsi, na boleveckou náves pak byly přeneseny s výstavbou panelového sídliště. Zvláštní pozornost na bolevecké návsi si zaslouží Selská usedlost U Matoušů, která nejenže se dochovala, ale nedávno byla dokončena její rozsáhlá rekonstrukce a statek se v plné kráse před několika dny otevřel také veřejnosti.

Z historie starého Bolevce
Spustit audio

Související