Západočeská univerzita nabídne azylantům výuku češtiny zdarma

3. září 2015
Zprávy , Zprávy

Škola tak reaguje na aktuální společenské téma uprchlíků a chce pomoci utlumit kulturní rozdíly a bariéry.

Západočeská univerzita v Plzni nabídne imigrantům kurzy češtiny. Výuka může být i přípravou pro jejich případné vysokoškolské studium. Žadatele o azyl bude oslovovat prostřednictvím ministerstva vnitra a různých neziskových organizací. Škola chce kurzy poskytovat lidem, kteří mají vážný zájem zůstat a získají v České republice azyl.

„Součástí takového kurzu by mělo být i základní seznámení s reáliemi, s historií České republiky a podobně tak, abychom těm lidem usnadnili začlenění do naší společnosti," vysvětlila mluvčí univerzity Kamila Kolářová.

Výuku češtiny pro cizince má zajišťovat Ústav jazykové přípravy ZČU. Kurzy by měly být buď jedno semestrové nebo roční. Vedení školy považuje takovou nabídku za výborný mezistupeň, díky kterému se dají lépe poznat ti lidé, kteří mají opravdový zájem. Současně je to také mezistupeň pro ně, aby měli příležitost poznat české prostředí a utlumily se tak kulturní rozdíly a bariéry. Podle ZČU je to velmi důležité a pomůže to zlepšit i atmosféru ohledně tématu uprchlíků ve společnosti.

Univerzita Karlova nabídla uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu v Česku, odpuštění školného v placených studijních programech v anglickém jazyce. Programy v angličtině azylantům poskytuje Fakulta sociálních věd, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií a také Filozofická fakulta.

Západočeská univerzita ale na rozdíl od Univerzity Karlovy nenabízí přímo studium některých oborů. Pokud by to vývoj situace vyžadoval, je škola připravena absolventům jazykového kurzu češtiny nabídnout případně i další studium. Kdy by mohla výuka češtiny na plzeňské univerzitě začít a kolik lidí by se do kurzů mohlo přihlásit, zatím není jasné.

autoři: Směna ČRo Plzeň , Lucie Sichingerová
Spustit audio