Ze zapomenutého hodinového stroje udělali v Kraslicích klenot, kterým se pyšní místní hrázděnka

17. srpen 2023

Díky Spolku přátel města Kraslice se podařilo zachránit řadu drobných i větších památek. Mezi ně patří i nedávno restaurovaný původní hodinový stroj z kostela Božího těla.

Hodinový stroj z dílny mistra Josefa Kohlerta byl vyroben pro nový kostel v Kraslicích, který byl vysvěcen v roce 1896. Založení firmy Kohlert se datuje do roku 1873.

Logicky nejpočetněji jsou jeho stroje zastoupeny v západních Čechách. Na Sokolovsku dokonce jednoznačně dominují a tvoří ucelený soubor zahrnující různé konstrukční variace.

Díky železnici si však mohl dovolit přijímat zakázky i ve vzdálenějších lokalitách. Výraznými znaky, které charakterizují Josefa Kohlerta a jeho nástupce, jsou kvalita provedení a snaha rozvíjet konstrukci strojů, zlepšovat koncepci a odstraňovat nedostatky.

Půlstoletí si hodin nikdo nevšímal

Torzo hodinového stroje, který byl z kraslického kostela Božího těla odstraněn v 70. letech a nahrazen novým s elektrickým nátahem, bylo ponecháno ve výklenku kostelní věže a zde více než 50 let leželo bez povšimnutí. Odcizen byl štítek hodináře, ciferník s převody a některé drobnější součásti. Pomalu zapadal prachem a holubím trusem.

„V roce 2021 jsem požádal monsignora Petra Fořta z římskokatolické farnosti o možnost darování tohoto hodinového stroje Spolku přátel města Kraslice, který má zájem o jeho možné zrestaurování. Nakonec se rozhodl, že spolku vyhoví a darovací listinou jsme hodinový stroj získali do našeho majetku,“ říká místopředseda Spolku přátel města Kraslice Otakar Mika.

„Najít schopného restaurátora nebo mistra hodináře není v Čechách snadné a rekonstrukce věžních hodin není levná záležitost. Nakonec jsme spojili nadšení milovníků starých strojů a odbornost mistra hodináře s podporou města Kraslice a dokázali jsme vrátit hodinovému stroji život,“ dodává Mika.

Stroj dal dohromady amatérský hodinář

Hlavní díl práce vykonal místní mechanik měřících přístrojů v penzi Bohumír Břehovský pod odborným dohledem mistra věžních hodin z Tlučné u Plzně Jindřicha Klingera, který rekonstrukci zastřešil. Práce trvaly téměř půl roku.

Po úvodním celkovém vyčištění následovalo kompletní repasování všech součástí stroje. Všechna pouzdra ozubených kol musela být obnovena a chybějící části znovu vyrobeny. Dále byla osazena nová lana a vyrobena chybějící závaží. Bylo zavěšeno i úplně nové kyvadlo, neboť původní bylo rozlámáno. Obnova původního nátěru a zlatých linek už jen korunovala návrat k původní kráse celého stroje.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?