Znečištěná voda z Drnového potoka by neměla ohrozit zásobování Plzně pitnou vodou

Plzeňané se nemusí obávat závadné vody kvůli znečištění Drnového potoka v Lubech u Klatov, ke kterému došlo v noci ze 7. na 8. října.

Drnový potok je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy, která zásobuje Plzeň pitnou vodou. Podle mluvčí plzeňské vodárny Dany Veselé má moderní úpravna vody technologie, které takové látky zachytí. „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim do kohoutků dostala závadná voda. Preventivně uzavíráme nátok do úpravny vody, aby se látka zbytečně nedostala do procesu úpravy. V současné době disponujeme dostatečným objemem naakumulované pitné vody,“ řekla mluvčí Dana Veselá.

Přesto vedení Plzeňského kraje z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Vhodné není ani koupání ve zmíněných tocích.

Povodí Vltavy v průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě, a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných důvodů navýšen odtok z přehradní nádrže Hracholusky.

Další koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece společně monitorují laboratoř a dispečink Povodí Vltavy a Vodárna Plzeň a.s. 

Plzeňský kraj, město Plzeň i Vodárna budou o dalším postupu informovat na svých webových stránkách.