Genderově korektní vyjadřování

24. únor 2010

M: Už jste někdy slyšeli o "genderově [džendrově] korektním vyjadřování"? Dnešní jazykový koutek vám pomůže objasnit, co to vlastně genderově korektní vyjadřování je a jak se s ním vyrovnáváme.

Možná už posluchači o genderově korektním vyjadřování četli nedávno v denním tisku. Jde totiž o věc sice ne úplně novou, ale až dnes, na počátku roku 2010, byla genderově korektnímu vyjadřování přiznána taková důležitost, aby o ní bylo pojednáno na ministerské úrovni. V rámci antidiskriminační politiky a politiky rovných příležitostí byla na internetové stránky umístěna příručka genderově korektního vyjadřování, kterou vypracovaly autorky z okruhu jihočeské univerzity a Univerzity Karlovy. Podle autorek český veřejný prostor trpí masivním podceňováním žen, a to i v jazykovém vyjadřování. Autorky uvádějí, že např. učitel má vyšší společenskou prestiž než učitelka, kuchař má větší prestiž než kuchařka atp. Zároveň navrhují řešení, jak této diskriminaci žen předejít. Genderově korektní vyjadřování je tedy takové vyjadřování, které neznevýhodňuje ani jedno z obou pohlaví. Název "genderově korektní" vychází z angl. Slova gender = rod.

M: Jakými způsoby se dá v jazyce genderové korektnosti dosáhnout?

Nejobecněji vzato se rovnosti žen a mužů v jazyce dá dosáhnout např. důsledným přechylováním názvů pracovních a funkčních pozic. Neřekneme např. koordinátor projektu, Ing. Nováková, jak se v pracovní praxi někdy říká, ale koordinátorka projektu, Ing. Nováková. Kromě přechylování navrhují autorky dosáhnout genderové korektnosti ještě porušováním stereotypů, např. v propagačních materiálech, podle kterých si děti vybírají svoje budoucí profesní zaměření se doporučuje prezentovat na prestižních pozicích i ženy. Třeba ženu vědkyni, ženu lékařku atd. Poněkud problematické z hlediska rovnosti pohlaví je podle autorek také tzv. generické maskulinum, tzn. označování osob mužského i ženského pohlaví podst. jm. mužského rodu. Tím se myslí případy typu učitelé dostanou přidáno, čímž se myslí všichni učitelé a všechny učitelky.

M: Ve kterých textech by mělo být genderové korektnosti dosaženo?

Asi bychom měli zdůraznit, že zmíněná příručka má doporučující charakter. Její jazyková doporučení nejsou nijak závazná a nenařizují nikomu, jak se má vyjadřovat. To samy autorky v úvodu předesílají. Příručka genderové korektnosti není komplexní návod pro co nejrozsáhlejší oblasti komunikace, je spíše námětem k zamyšlení a příkladem některých situací, ve kterých bychom své jazykové chování mohli změnit. I my bychom nechali na samotných uživatelích, aby si materiál prostudovali a zaujali stanovisko sami.
autor: Martin Prošek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.