Igor Karen

Náš host
7. listopad 2018
Náš host
0:00
/
0:00

O 27. výroční konferenci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně hovoří MUDr. Igor Karen. Moderuje Petr Čimpera.