Jak správně psát a v jakém pořadí uvádět akademické tituly

23. březen 2010

Oficiální zkratky vysokoškolských těchto titulů a hodností mají závaznou podobu. Pozor si u nich musíme dávat nejen na psaní velkých a malých písmen, ale i na pořadí, v jakém je uvádíme.

Nejčastější tituly:
Bc. – bakalář
BcA. – bakalář umění
Mgr. – magistr
MgA. – magistr umění
Ing. – inženýr
JUDr. – doktor práv
MUDr. – doktor všeobecného lékařství
MDDr. – doktor zubního lékařství
MVDr. – doktor veterinárního lékařství
PhDr. – doktor filozofie
RNDr. – doktor přírodních věd

Tituly za jménem:
CSc. – kandidát věd
DrSc. – doktor věd
Ph.D. – doktor (novější titul)

Akademických titulů a vědecko-pedagogických hodností udílených v současnosti či v minulosti je nepřeberné množství, a proto si připomeneme jen ty, které se vyskytují nejčastěji a s nimiž se posluchači ve svém životě pravděpodobně setkají. Oficiální zkratky těchto titulů mají závaznou podobu – a to vždy podle platného znění vysokoškolského zákona.

Titul za jménem odděluje čárka

Za příjmením napíšeme čárku a pak teprve následuje zkratka titulu. Měli bychom si pamatovat, že titul za jménem je vlastně v pozici přístavku, a proto je nutné psát čárku rovněž za titul, pokud se nachází ve větě, např. Setkání se zúčastnil Petr Svoboda, CSc., a přinesl zajímavé fotografie.

Zkratky docent a profesor

Zkratky vědecko-pedagogických hodností se zapisují odlišně, a to s malým písmenem na počátku – píšeme tedy doc., prof. V těchto dvou případech se nejvíce chybuje, pamatujme si tedy, že dodržet malé písmeno na počátku zkratky je prostě nutné.

Existují i jiné případy, v nichž se zapisují zkratky s malým písmenem na počátku. V případě, že bychom jakoukoliv z daných zkratek uvedli v neoficiální podobě, pak ji píšeme s malým písmenem.

Pořadí titulů

Pokud někdo vystuduje dvě odlišné vysoké školy, a získá tak dva rovnocenné tituly, pak má samozřejmě právo užívat oba dva – jejich pořadí však neurčuje žádný zákon. Bývá zvykem, že blíže ke jménu se zapisuje titul, který dotyčný získal dříve.

Z pohledu čtenáře to může vypadat, že novější titul je na prvním místě, ale to je do jisté míry klam, musíme to hodnotit z pozice jména – tedy co stojí ke jménu nejblíže. Píšeme-li tedy Ing. JUDr. Petr Svoboda, pak tím míníme, že dotyčný se stal nejprve doktorem práv a pak ještě inženýrem.

Pokud někdo získá dva totožné tituly, např. magisterské, ovšem ze dvou různých studií, pak je vhodné vkládat mezi zkratky latinskou spojku et, s významem a, aby nenabyl někdo dojem, že se jedná o překlep, např. Mgr. et Mgr. Petr Svoboda.

autor: Jaroslava Nováková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.