Jarní detox. Zbaví vás škodlivin a kil, nebo jen peněz?

28. březen 2017

Detox, kam se podíváš. Je tu jaro a s ním se na nás opět valí detoxikační kúry. Nápoje, výživové doplňky a různé diety mají údajně napomáhat vyčištění organismu a redukci váhy. Je tomu tak doopravdy? Kdy detox škodí a proč se někteří výrobci tomuto označení raději vyhýbají?

Vědci jsou k tvrzením o účincích zmíněných kúr a přípravků skeptičtí. Byla totiž provedena řada kritických analýz a nezávislých spotřebitelských testů, které smysl detoxů zpochybňují a dokonce varují před možnými nežádoucími účinky.


V medicíně se termínu DETOX používá pro detoxikační oddělení, na kterých se pacienti zbavují závislosti na návykových látkách. V obecné češtině se podle tohoto vzoru jako „detox“ označují různé nápoje, výživové doplňky nebo diety, které mají lidem obvykle pomoci zhubnout a zbavit tělo různých škodlivých látek.

Jeden z posledních takových velkých přehledů zpracoval australský profesor Hosen Kiat se svou spolupracovnicí, doktorkou Kleinovou. Svou práci publikovali v roce 2015 ve vědeckém časopise Journal of Human Nurtrition and Dietetics. Po prostudování několika desítek studií dospěli k závěru, že v současné době neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, který by podporoval použití detoxů pro regulaci tělesné hmotnosti nebo pro eliminaci toxinů z těla.

Pozor na hladovění. Může jít o život

Přehled navíc upozorňuje, že detoxikační diety jsou mnohdy založeny na drastickém omezení přísunu energie i významných živin do těla. Toto hladovění může vést především k nedostatku bílkovin a některých vitamínů. Může dojít k nerovnováze minerálních látek v těle, k tzv. laktátové acidóze a dokonce byly zaznamenány případy, kdy takový stav skončil smrtí.

Ochránci spotřebitelů: Detox pro tělo, nebo pro peněženku?


Co je to detoxikace? Jako detoxikace se označují přirozené procesy, kterými se organismus zbavuje jedovatých čili toxických látek nebo kterými je zneškodňuje. Může jít o škodliviny pronikající do těla zvenčí nebo o látky vznikající uvnitř organismu. Detoxikace zahrnuje různé pochody a děje, které umožňují např. chemickou přeměnu látky, její navázání (konjugaci) či vyloučení z těla. Hlavní orgán detoxikace představují játra, ale určitou roli hrají také ledviny nebo kůže. Důležitým faktorem v detoxikaci jsou tzv. mikrozomální enzymy, například cytochrom P 450.

Podrobné zhodnocení diet a přípravků pro detoxy před časem provedla španělská spotřebitelská organizace OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). V loňském testu se organizace zaměřila hlavně na detoxikační a antioxidační nápoje nebo smoothie a zjistila, že se většinou jednalo o obyčejné směsi ovocných šťáv bez podstatného vlivu na zdraví. Španělská spotřebitelská organizace také zjistila, že někteří výrobci označují své výrobky v rozporu s evropskými předpisy. Podle nich se totiž nesmějí takové nápoje vůbec označovat „detoxikační“ nebo „detox“, protože takové účinky u nich nebyly prokázány.

„Éček“ se bát, a detoxů nikoliv?

Marketing některých firem místo uvedeného označení používá termín „antioxidační“, což může být legální, pokud výrobky obsahují např. některé vitamíny, karotenoidy nebo třeba selen. Paradoxní ale je, když někteří lidé věří tomu, že „detoxy“ je ochrání před údajným nebezpečím potravinářských aditiv (neboli éček). Přitom právě antioxidanty, které v současnosti patří mezi přídatné látky nejčastěji používané potravinářským průmyslem, jsou často složkou propagovaných „zdravých“ výrobků, které mají zajistit údajný detox.

Čerstvé ovoce stále vede

Podle španělské spotřebitelské organizace OCU uděláme rozhodně lépe, když si místo drahého preparátu dopřejeme čerstvé ovoce. Podle testu OCU obsahovalo balení průměrného „antioxidačního“ nápoje zhruba šestkrát méně živin než obyčejný pomeranč. Proto OCU radí spotřebitelům před falešnými detoxy dávat přednost přirozeným zdrojům zdraví prospěšných látek, jako jsou čerstvé ovoce a zelenina.

Co můžete dělat vy aneb Rady k nezaplacení
• Místo krátkodobých diet nebo „detoxů“ změňte raději dlouhodobě svou životosprávu, byť na začátek jen v nějaké maličkosti.
• Omezte kouření a vyhýbejte se zakouřeným prostorům, protože tabákový kouř je významným zdrojem stovek toxických látek.
• Uvědomte si, že alkohol představuje významnou zátěž pro játra, která jsou nejúčinnějším detoxem, které má naše tělo k dispozici.
• Preferujte čerstvé potraviny před trvanlivými, konzervovanými nebo před polotovary.
• Dobrému fungování svého těla napomůžete pravidelným pohybem. Nemáte-li čas na sport, stačí si zvyknout místo výtahu chodit pravidelně po schodech. Nebo kratší cesty absolvovat pěšky místo jízdy autem či MHD.

Spustit audio