Kanadská studie: častější užívání čistidel, vyšší riziko astmatu u dětí

21. březen 2020

Odpudivé potvory, které je potřeba zničit. I tak jsou v televizních reklamách vykresleny škodlivé mikroorganismy, které máme v domácnosti. Proti nim stojí hrdinný chemický prostředek, který je dokáže zahubit. Jak ukazuje nový kanadský výzkum, tahle cesta k čistotě může přinést i jistá zdravotní rizika.

Dlouhodobá kanadská studie, která sleduje zdraví několika tisíc malých dětí, zkoumala kromě jiného návyky rodičů při používání domácích čistidel. Rodiče více než dvou tisíc malých dětí vyplnili dotazník ohledně toho, jak často používali v domácnosti některý z 26 čisticích prostředků v době, kdy dětem byly 3 až 4 měsíce.

Na základě sledování zdravotního stavu pak analýza ukázala, že děti ve 3 letech věku měly podstatně vyšší riziko vzniku astmatu, pokud jejich rodiče v domácnosti častěji používali chemická čistidla. Děti z rodin, které čisticí prostředky používaly vůbec nejčastěji, měly o 37% vyšší výskyt astmatu než děti, jejichž rodiče čistidla používali nejméně často.

Sami autoři upozorňují, že jejich studii nelze brát jako důkaz škodlivosti čisticích prostředků. Nicméně výsledky ukazují užitečnost tohoto směru výzkumu s cílem přispět k lepšímu zdravotnímu stavu dětí případnou změnou chování rodin.

Co je to astma?
Jako astma se označuje chronické onemocnění průdušek, které se projevuje záchvaty dušnosti způsobené náhlým zúžením průdušek neboli bronchospasmem. Příčinou nemoci je zánětlivá reakce v průduškové sliznici, která vzniká jako odpověď na látky, které se do průdušek dostávají při dýchání. Může jít o různé chemické látky či alergeny, kterými jsou obvykle drobné částice obsahující bílkoviny, třeba pylová zrna, plísně nebo výměšky roztočů.
Astma je jedno z vůbec nejčastějších chronických nemocí a lékaři odhadují, že jím trpí asi 300 milionů lidí na celém světě.

Výskyt astmatu v Česku

V České republice výskyt alergických onemocnění už od roku 1996 monitoruje Státní zdravotní ústav. Zatímco v roce 1996 se pohyboval výskyt astmatu u dětí kolem 4 %, v roce 2011 kolem 8 % a podle zatím posledních výsledků šetření z roku 2016 astmatem trpělo skoro každé desáté dítě (9,9 %). Zajímavé je, že podstatně častěji jsou postiženi chlapci (12,2 %) než děvčata (7,5 %). Výzkumy také ukazují, že výskyt astmatu stoupá s věkem. Mezi pětiletými dětmi byl výskyt astmatu 6,3 %, ale mezi sedmnáctiletými 11.6 %. Odborníci odhadují, že v České republice trpí astmatem celkem asi půl milionů lidí.

Znečištění ovzduší a astma: škodí cigarety i výfuky aut

Lékaři mají dlouhou dobu důkazy o tom, že významným rizikovým faktorem pro vznik astmatu je znečištění ovzduší. První důkazy se týkaly pasivního kouření, tedy zvýšeného výskytu astmatu v rodinách, kde se kouřilo. Nicméně pozdější studie zjišťovaly také vliv znečištění venkovního ovzduší. Analýzy epidemiologických studií ukázaly, že podstatně se riziko výskytu astmatu u dětí zvyšuje v případě bydliště poblíž frekventované silnice. Podle odborníků jsou zplodiny z automobilové dopravy zodpovědné asi za 14 % případů astmatu u dětí v Evropě.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio