Lexiko

26. květen 2010

0:00
/
0:00
V dnešním jazykovém koutku představíme posluchačům další nový zdroj pro poznávání jazyka, tzv. Lexiko, tj. webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících

Lexiko je nově zpřístupněná internetová aplikace Ústavu pro jazyk český. Jejím účelem je zpřístupnit široké veřejnosti nesmírně cenný materiál, který Ústav pro jazyk český po dobu své existence nashromáždil. Tím materiálem jsou excerpční kartičky lexikálního archivu. Jsou to malé kartičky, které slouží pro přípravu slovníků češtiny. Příprava slovníku probíhá tak, že se z vybraných textů vypisují konkrétní výrazy – někdy samostatně, někdy v širším kontextu, tzn. ve větě nebo v zapojení do několika vět. Takto získaný jazykový materiál se pak zpracuje v klasické slovníkové heslo s přehledem o tvarech a významech jednotlivých slov. To, co si následně přečteme ve slovnících, je ale jen menší část získaného jazykového materiálu. Na excerpčních kartičkách je ke každému výrazu mnohem více dokladů, než kolik se do klasického papírového slovníku může vejít. Pracovníci lexikografického oddělení, ve kterém se připravují slovníky, touto formou zpřístupňují veškerý cenný materiál, který má ÚJČ k dispozici.

Kolik excerpčních karet má v současné době ÚJČ k dispozici?

Za dobu existence ÚJČ bylo nashromážděno celkem 10 milionů excerpčních kartiček. Ty jsou už v současné době převedené do elektronické podoby, značnou část z nich si mohou uživatelé prohlédnout právě ve zmíněném „webovém hnízdě“ Lexiko. Počet kartiček už dnes dále neroste, výpis materiálu se zanáší rovnou do elektronické podoby.

Co přesně najde uživatel na stránce „Lexiko“ a jak se na ni dostane?

Adresa stránky je http://lexiko.ujc.cas.cz, snadno se najde také zadáním názvu Lexiko do kteréhokoli internetového vyhledávače nebo z hlavní stránky Ústavu pro jazyk český, stačí kliknout na odkaz „elektronické slovníky a jiná data“. Na zmíněné stránce má uživatel jednak možnost se souhrnně poučit o jednotlivých souborech excerpčních karet a excerpčních dat, jednak možnost poučit se o slovnících, které kdy ÚJČ vydal. Asi nejzajímavější bude pro uživatele možnost celý archiv prohledávat. Uživatelé tak mohou zjistit, ve kterých slovnících bylo to které slovo zpracováno, ale hlavně si mohou u každého výrazu prolistovat konkrétní excerpční karty, na jejichž základě bylo slovo ve slovníku popsáno. Kartičky jsou naskenované, takže je vidět třeba autentický rukopis, připsané záznamy a poznámky apod., takže i graficky je každá kartička „umělecký originál“.
autor: Martin Prošek
Spustit audio