Lubomír Stejskal: Čtyřiadvacet let poté

14. listopad 2013
Publicistika

Je to pozoruhodná shoda okolností. Několik dnů před dalším výročím sametové revoluce řešíme v Plzeňském kraji podobnou situaci, jaká před časem vyvolala protesty v kraji karlovarském. Tentokrát jde o někdejšího funkcionáře KSČ a armádního důstojníka minulého režimu, který by měl stanout v čele hejtmanství. Nad případem Václava Šlajse na pozadí obdobné kauzy Václava Sloupa z karlovarského regionu se v poznámce Čtyřiadvacet let poté zamýšlí Lubomír Stejskal.

Ne vše, co je formálně vzato demokratické, je nutně také správné, morální nebo etické. Doktor práv Václav Sloup byl demokraticky zvolen do zastupitelstva Karlovarského kraje. Stejně demokraticky se stal náměstkem hejtmana. A právě tak demokraticky dostal na starost oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Přesto vzbudil ve veřejnosti odpor. Ten zahrnoval protesty a petice. Důvod je srozumitelný. Václav Sloup sloužil minulému režimu, podle zákona zločinnému, jako politruk. Náleží tedy k těm, pro něž platí lidové označení nejkovanější z kovaných. Bývalý důstojník komunistické armády Václav Šlajs, dnes náměstek plzeňského hejtmana, podle svých slov politrukem nebyl. Několik let však zastával ve vojenském útvaru funkci předsedy tamní organizace komunistické strany. Byl tedy také nejkovanější z kovaných.

Pokud Milan Chovanec opustí v dohledné době funkci plzeňského hejtmana, měl by se jeho nástupcem stát právě Václav Šlajs. Nemůže na postu hejtmana stanout jinak než jako vítěz demokratického hlasování. Bude-li takto většinově zvolen, bude vše, podobně jako v kauze Václava Sloupa, v pořádku. Ovšem pouze formálně. Demokracie – to nejsou jen čísla a procenta. Je to životní styl, způsob myšlení. Proto se proti oběma Václavům, Sloupovi a nyní Šlajsovi, vzedmul občanský odpor. Početně nevelký, ale stojící na správných mravních základech. Oponenti myšlenky, aby se Václav Šlajs stal hejtmanem, v dopise plzeňským zastupitelům píší: V jeho případě se jednalo o vědomé spojení dospělého života s aktivní službou diktatuře systematicky pošlapávající lidská i občanská práva a svobody.

Je nanejvýš užitečné, že tato slova zaznívají právě dnes. Současně ale musíme zůstat nohama na zemi. A po pravdě uznat: komunista a bývalý politruk Václav Sloup, navzdory protestům a peticím, zůstává i nadále na svém postu ve vedení Karlovarského kraje. Plzeňská kauza Václava Šlajse proto napoví, nakolik je naše demokracie už jen záležitostí pouhé matematiky a kolik v ní ještě zbylo listopadového étosu.

Spustit audio