Lubomír Stejskal: Kupecké počty

25. duben 2013
Publicistika

V těchto dnech vyšlo opět najevo, jak důležitou roli hraje v demokratickém systému opozice. A to i na té nejnižší, komunální úrovni. Byla to totiž právě opozice, kdo v obci Stanovice na Karlovarsku upozornil na to, že některá usnesení zastupitelstva nebyla přijata v souladu s demokratickými principy. Více v komentáři Lubomíra Stejskala nazvaném Kupecké počty.

Na oficiálních webových stránkách Stanovic se můžeme dočíst, že v tamním zastupitelstvu zasedá devět zvolených zástupců obyvatel obce. To znamená, že pro právoplatné schválení jakéhokoli usnesení musí zvednout ruku nejméně pět z nich. Dovolme si malou spekulaci. Kdyby se sešli pouze čtyři stanovičtí zastupitelé, jednohlasně o něčem rozhodli – a nikdo by se nikdy nedozvěděl, kolik jich vlastně bylo, jejich rozhodnutí by bezpochyby platilo. Navzdory tomu, že došlo k porušení elementárních demokratických zásad. Jak se říká: pod svícnem bývá největší tma. A ovšem také: důvěřuj, ale prověřuj.

Proto je tak důležitá přítomnost občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva. Nicméně obyvatelé nejsou povinni být občansky aktivní a uvědomělí. Místní opoziční politici však ano. Právě díky nim vyšlo ve Stanovicích najevo, že některá usnesení byla schválena méně než pěti zastupiteli. Kolik jich ale bylo? Obyvatelé obce mohou být právem zneklidněni. I kdyby se to stalo pouze jednou, kde mají jistotu, že podobných pochybení nebylo víc? Starostka Alice Kondelčíková přiznává čtyři takové případy, které už byly opakovaným hlasováním napraveny. Opoziční zastupitelka Soňa Riedlová Puškašová si je ale jista, že podobných problémů má radnice na svém kontě víc. Záležitostí se bude na její podnět zabývat nadřízená instituce, tedy ministerstvo vnitra.

Není pochyb o tom, že působení ve veřejné politické funkci není srovnatelné s procházkou v růžové zahradě. Zejména s ohledem na množství zákonů a jejich novel, vyhlášek, prováděcích předpisů a nařízení. Dopustit se chybného jednání, byť neúmyslně, není tak docela nemožné. Spíše naopak. Nicméně kupecké počty, tedy jak velká musí být nadpoloviční většina zvolených zastupitelů při hlasování – to musí zvládnout na radnici i té nejmenší obce v regionu. Pokud ne, vyplatí se mít dobře fungující opozici. Dodávat, že třeba takovou, jakou mají ve Stanovicích, je nespíš nadbytečné.

autor: Lubomír Stejskal
Spustit audio