Máte ve svém okolí rozšafného člověka?

20. září 2021

Význam slova rozšafný je chápán jinak u starší a jinak u mladší generace. Studenti v naprosté většině chápou slovo rozšafný jako rozverný, veselý, hravý, zatímco pro starší generace má význam uvážlivý, přemýšlivý, moudrý.

"Dokonce jsem se setkala i s významem hezký, dobře vypadající nebo rozmařilý, rozhazující peníze. A také s výkladem, že rozšafný je jako šafář, tedy dávající pozor, rozkročený," popisuje jazykovědkyně Helena Chýlová.

Ve Slovníku spisovné češtiny zjistíme, že význam je uvážlivý, moudrý, s příklady: rozšafný člověk, rozšafná řeč. O etymologii slova psal podrobně Jiří Rejzek v časopise Naše řeč (2010). Uvádí zde, že slovo je doloženo již ve 14. století a souvisí pravděpodobně s německým schaffen adaptovaným do češtiny jako šafovati s významem spravovat něco, řídit, hospodařit. Od tohoto slovesa je pak asi odvozeno rozšafný. Hospodář musí být uvážlivý, moudrý, a tak se zde objevuje společný významový rys.

Jak dochází k významovému posunu?

Základním principem lexikální zásoby je neustálý vývoj. Vývojem v čase i s ohledem na frekvenci užívání se stírá základní význam slova a zřejmě vlivem předpony roz- se slovo dostává do významového okruhu slov jako rozverný a nabývá významu hravý, veselý, v němž se dnes často užívá. Mladí lidé se se slovem setkávají především v beletrii, slovo přestává být součástí jejich aktivní slovní zásoby, a proto mu z neznalosti, odhadem z kontextu přisuzují i významy, které nemá, např. hezký.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...