V Karkulce nemůžete udělat chybu

11. červen 2024

Jak psát jméno pohádkové postavy Červená Karkulka? Dřívější i poslední Pravidla českého pravopisu kodifikovala psaní slova karkulka s malým písmenem. A s tímto pravidlem se setkáme i v učebnicích a různých pravopisných příručkách.

Tímto pravidlem se udržovala souvislost s původním významem – karkulka označuje dětskou čepičku, a postava tak byla nazvána podle výrazného rysu. Postupně se slovo osamostatňovalo a kromě původního významu se stávalo také vlastním jménem.

A objevovalo se i v pohádkovém názvu, ve kterém jsme se setkávali s dvěma podobami: O Červené karkulce (psáno s malým k) nebo jen O Karkulce (psáno s velkým K). A to je právě doklad zmiňovaného posunu, v jehož důsledku došlo k pravopisné změně. V Internetové jazykové příručce nacházíme následující vysvětlení: „V názvu pohádkové bytosti uvádějí Pravidla českého pravopisu pouze podobu Červená karkulka, lze však tolerovat i Červená Karkulka".

Takže i když je Červená k/Karkulka stále součástí školních pravopisných cvičení, pro nás to znamená, že ve jméně nemůžeme v psaní velkého písmena udělat chybu.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio