Mešno poznáte podle z dáli viditelného kostela

11. únor 2021

Mešno je obec v okrese Rokycany nedaleko naší nejmladší Chráněné krajinné oblasti Brdy. Už z dálky tuto obec není možné přehlédnout, na její návsi se totiž do výšky tyčí impozantní kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici.

Kostel v obci Mešno je viditelný už z dálky

„Každou správnou vesnici dohromady tvořily tři budovy: kostel, fara a škola. Tady je máme krásně pohromadě. A samozřejmě také ještě hospoda,“ započal rozhovor ředitel Muzea Středních Brd ve Strašicích Martin Lang, který pokračoval: „Když se na kostel tady v Mešně podíváme, tak on se do té návsi točí jakoby zadkem, ale to je naprosto v pořádku, protože je správně orientovaný, to znamená presbytářem k východu.“

V ohradní zdi u kostela se nachází barokní, dle Langa možná ještě starší, kamenný kříž. Martin Lang říká, že v mnoha pramenech bývá uváděn jako smírčí kříž, ačkoliv není jasné, k jaké události přesně by se měl kříž vázat. Podle něj je pravděpodobnější, že kříž pochází ze starého hřbitova, který se v minulosti nacházel bezprostředně u kostela, než byl z hygienických důvodu v josefínských dobách přesunut za obec tak, jak se v tomto období dělo plošně.

Kostel v obci Mešno

Kostel původně vypadal zcela jinak než dnes. „Dnes je to hodně veliká stavba ze šamotových cihel v novogotickém stylu. Původně tady stával takový ten typicky venkovský kostelík, původně gotický, později barokizovaný,“ popsal Lang. Tento kostelík ale roku 1898 vyhořel. Už v roce1902 byl však na místě postaven nový kostel.

Kostel v Mešně má dokonce spojitost s chrámem sv. Víta v Praze: „Stavěl ho tehdy velmi slavný stavitel Arnošt Živný, což byl muž, který měl na starosti dostavbu chrámu sv. Víta. V té gotice, respektive novogotice, se pan stavitel zhlédnul, a proto v tomto stylu vyrostl i tento kostel v Mešně,“ vysvětlil ředitel muzea. To ale není všechno: „S chrámem kostel pojí ještě zdejší vitrážová okna. Ta byla původně vymyšlená pro Císařskou kapli v chrámu sv. Víta,“ uvedl Lang. „V presbytáři za hlavním oltářem je Nejsvětější Trojice, z jedné strany se jí klaní Karel IV., z druhé strany jeho manželka Alžběta Pomořanská. Dále je tam sv. Václav, sv. Ludmila, Cyril a Metoděj,“ popsala paní Marie Musilová z Mešna.

Vzdálenost od Plzně: cca 27 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio