Navýšit, ponížit, rozporovat

25. květen 2010

Jazykový koutek dnes věnujeme módním slovesům. Hodnocení „módní sloveso“ je přitom ze všech možných hodnocení asi nejneutrálnější. Sami uživatelé jazyka nazývají slovesa, o kterých budeme hovořit, i jinými přívlastky.

Nejprve pohovoříme o slovesu navýšit. O jeho módnosti není sporu, v současné češtině často navyšujeme nejrůznější rozpočty, kapitály, vlastnické podíly, počet míst pro zaměstnance ve firmách atd. Uživatelům se na slovesu navýšit nezamlouvají především dvě věci. Vysoká frekvence užití tohoto slovesa vede k odmítání slovesa coby „otřelého, vnucujícího se“, existence zažitého a neutrálnějšího slovesa zvýšit pak vede k odsudkům slovesa navýšit jako nepotřebného. Objektivně vzato musíme říci, že se nám nepodařilo najít žádné gramatické ani jiné argumenty proti používání slovesa navýšit. Jedná se o slovo řádně utvořené, sloveso zvýšit jím zatím není vážně ohroženo, např. zvýšení platů má stále více dokladů než navýšení platů. Sloveso navýšit se - jak se zdá - omezuje spíše na oblast ekonomiky. Samotná módnost nebo otřelost se těžko může stát základem pro odmítnutí slovesa navýšit, jedná se o obtížně vymezitelnou kategorii, hodnocení módnosti a otřelosti je subjektivní. Může zatím jistě souhlasit alespoň s tím, že není třeba sloveso navýšit za každou cenu prosazovat tam, kde vystačíme se slovesem zvýšit.

Módní sloveso „navýšit“ má svůj protějšek ve slovese „ponížit“. Jak se díváte na „ponížení“ v novém, moderním významu?

Ponižování rozpočtů a dotací a dlužných částek je skutečně právě tak módní jako jejich navyšování, ale z jazykového hlediska už sloveso ponížit nemůžeme hodnotit stejně příznivě či lépe řečeno smířlivě. Sloveso ponížit ve významu snížit považujeme za nevhodné, a to vzhledem k tomu, že je toto slovo ustálené ve zcela odlišném významu, který slovníky popisují jako „pokořit, učinit méně významným“. Určitě lze rozšíření významu slovesa ponížit tolerovat např. v neoficiální profesní mluvě ekonomů, ale do veřejných oficiálních projevů rozhodně nepatří

Kritérium módnosti můžeme připsat i slovesům „dokladovat“ a „rozporovat“. Jak je hodnotí odborníci?

I slovesa dokladovat a rozporovat mají své opodstatnění. Pojmenovávají jednoslovně děje, které bychom jinak museli opisovat více slovy: "doložit pomocí určitých dokumentů", "mít námitky proti něčemu". Význam slovesa dokladovat je zřejmý, méně šťastně je utvořeno rozporovat, přesto bychom jej vzhledem k jeho vysoké frekvenci a ustálenosti neodmítali. Tolik argumenty vědecké. Nepochybně však uvedená slovesa zatím prožívají osud většiny jazykových novot, tzn. nejsou hodnocena jako obvyklá, bezvýhradně přijatelná a neutrální.
autor: Martin Prošek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.