Názvy západočeských měst a městeček

7. květen 2004

A jak je to se jmény zdánlivě průhlednými jako Rozvadov, Podbořany nebo Sušice? Je opravdu výklad jejich původu tak jasný jak vypadá? Sušice opravdu vychází z jména suchý - jde ale o místo, kde se sušil zlatý písek po vyprání. Podbořany nesouvisí se slovesem bořit, jde původně o ves lidí žijících pod borem - pod lesem. U Rozvadova jsem již slyšela teorii, že pojmenování vzniklo podle hraniční polohy, že místo rozvádí území dvou států. Rozvadov je českou podobou původního německého názvu Rosshaupt- kobylí hlava, pravděpodobně podle kopce téhož jména.

Mezi jména méně průhledná patří hlavně pojmenování německého původu, která se výslovnostně přizpůsobila češtině. Pro mě jako pro malé dítě např. souvisel název Kvilda s kvílením větru. U názvu Kvilda jde ale o spojitost s německým slovem Gewilde označujícím holou pláň bez lesa nebo louku, jmenoval se tak původní les na místě vzniku osady a jmenuje se tak - Kobylí hlava dodnes několik hor na území naší země, pojmenovaných podle podobnosti tvaru.

A podobně jsou trošku neprůhledné i názvy Manětín nebo Nepomuk. Pojmenování Manětín je zakončeno příponou -ín , kterou v současné češtině nacházíme u přivlastňovacích přídavných jmen typu matčin. A také jako přivlastňovací jméno vzniká - je odvozeno příponou -ín od osobního jména Maňata nebo Maněta, jde o dvůr Maňatův. Trošku složitější je to s původem a vývojem názvu městečka Nepomuk, jehož název je znám v celé Evropě díky nejslavnějšímu místnímu rodákovi - Janu Nepomuckému. Jméno vzniká přenesením pojmenování blízkého kláštera na ves tímto klášterem založenou. V dokladech se objevují dvě rovnocenné podoby jména - Nepomuk a Pomuk. Od konce 15. století je užívána podoba Nepomuk. Původ pojmenování souvisí se staročeskými slovesy pomuknúti/mukati, která znamenala být zticha, nemluvit, ani nehlesnout. Zřejmě zkřížení sloves nemluvit a pomuknúti se vytvořilo sloveso nepomuknúti, v němž předpona zdůrazňuje zápor. A tak vznikla i záporná podoba jména - Nepomuk, možná zde hrál roli i vliv celé řady pojmenování odvozených pomocí záporky - ne - Nebílovy, Nezbavětice.

autor: Helena Chýlová
Spustit audio