Nejen výchozí místo

25. září 2008
Publicistika

V sobotu 27. září vstoupí do druhé desítky cyklus každoročních slavnostních setkání, která pořádají v Údrči na Karlovarsku na podporu obnovy tamního kostela svatého Linharta. Této události se v poznámce věnuje Lubomír Stejskal.

Byla to pouhopouhá náhoda, kouzlo nechtěného. Minulý týden jsme na této stanici vysílali fejeton nazvaný Za minutu dvanáct, tématicky zaměřený na jinou západočeskou pamětihodnost s pohnutým osudem - poutní kostel ve Skokách u Žlutic. Když jeho autor Radek Diestler popisoval, jak je možné se k této památce dopravit, zmínil i následující variantu: "Vhodným kompromisem jeví se zaparkovat ve vsi Údrč u kostela, a dál jít po svých." My dnes jeho dobře míněný tip obohatíme o nabídku u kostela v Udrči nejen zaparkovat a rychle pokračovat dál, ale na pár chvil se zastavit a věnovat mu malou pozornost.

Logo

Ovšem ještě než tak učiníme, připomeňme, že právě ve Skokách se řadu let koná výroční setkání bývalých obyvatel údrčské farnosti, což je regionální příspěvek na cestě k česko-sudetoněmeckému usmíření. A připomeňme také, že údrčský svatostánek svatého Linharta, pocházející z druhé poloviny 14. století, stihl po druhé světové válce podobný osud jako kostel Navštívení panny Marie ve Skokách: po odsunu německy mluvícího obyvatelstva a uchopení moci komunisty zvolna chátral. A kdo ví, možná by chátral dosud, kdyby se před deseti lety nenašla skupina dobrovolných aktivistů, díky jejichž úsilí památka doslova povstala v mrtvých.

Jistě, děje se tak pomalu, krok za krokem, v závislosti na množství získaných peněz. Nicméně rok od roku jsou patrné změny k lepšímu, jak uvnitř kostela, tak při vnějším pohledu. Dnes už je jisté, že svatý Linhart se nepromění v chátrající ruinu, ale zůstane zachován budoucím generacím. Porovnáme-li žalostný stav před rokem 1998, kdy byla obnova kostela zahájena, se současným stavem, dobře porozumíme tomu, proč si každoroční údrčská slavnost zaslouží veřejnou - a tedy i naši podporu. Formát tohoto příspěvku neumožňuje vyjmenovat vše, co bylo pro znovuoživení svatého Linharta za uplynulých jedenáct let vykonáno, a ani to není jeho účelem. Komu ale osud památek jako je tato není lhostejný, jistě nepohrdne nabídkou dozvědět se víc přímo na místě. Každoroční slavnost v kostele v Údrči se koná letos už tuto sobotu 27. září ve tři hodiny odpoledne. Na rozdíl od minulých let o několik týdnů dříve a bez tradiční poutní mše. Ta bude také sloužena, ale v sousedním Bochově; ve stejný den v pět hodin odpoledne. Sváteční slovo plzeňského biskupa Františka Radkovského přesto v Údrči chybět nebude. Zarámováno vystoupením ostrovského pěveckého sboru Orbis Pictus a formace Rosa Coeli ze Žlutic. Jak je zřejmé, tentokrát se vyplatí u svatého Linharta zastavit nejen proto, že jde o výhodné místo pro poutníkovu cestu dále do Skoků.

Logo
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?