Nezamyslický zázrak: vzácný obraz jako podložka na výrobu jelit a jitrnic

9. říjen 2021
Poklady minulosti

Obraz s názvem Nezamyslický zázrak vypráví poutavý příběh. Zázrakem je však také to, že se obraz dochoval do dnešních dnů a že nyní může být vystaven v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích v klatovském okrese.

Jednou z nejvýznamnějších a nejhodnotnějších památek v Muzeu Lamberská stezka je podle vedoucí muzea Veroniky Kočí originál obrazu z roku 1626, který je namalován na dřevě. Přestože nebyl nikdy restaurován, je obraz v perfektním stavu.

Dílo znázorňuje událost z období třicetileté války. „Do obce Nezamyslice vtrhlo vojsko, které obec plenilo. Vojáci zranili těhotnou ženu, jež se po útoku zdála být mrtvou, a tak ji přikryli snopy a obec opustili. Až druhý den našel ženu kolemjdoucí, nikdo se jí však nesnažil zachránit. Žena se vroucně modlila k Panně Marii a zázrakem se začala postupně uzdravovat,“ uvedla vedoucí muzea. Žena se následně zcela vyléčila a na základě této události se poté každý rok konala pouť k Panně Marii do nedalekých Nezamyslic.

Obraz je významný také z toho důvodu, že znázorňuje historické stavby, které v okolí stály v roce 1626. Ilustruje například samotný nezamyslický kostel s kaplí sv. Erazima, či žichovický zámek ve své renesanční podobě. Je zde též zobrazena tehdejší podoba hradu Rabí a hradu Prácheň ve stavu zříceniny.

O existenci obrazu se v posledních letech v podstatě nevědělo. Objeven byl poměrně nedávno za skříní na jedné faře. „Jednou za rok se odtud vytáhl a použil se jako stůl, když se konala zabíjačka. Dělaly se na něm jitrnice a jelita“ poznamenala Veronika Kočí. I přesto se obraz bez nutnosti větších zásahů dochoval.

autoři: Kateřina Dobrovolná , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio