O obnovu pomníku Díky, Ameriko! v Plzni mají zájem dvě firmy

Radnice chce ještě letos pomník obnovit v původní podobě. Monument připomínající osvobození Plzně muselo město koncem dubna 2016 odstranit, protože se v žulových pylonech objevily trhliny a hrozilo, že by se mohl masivní kvádr rozpadnout.

Dva zájemci se přihlásili do výběrového řízení na obnovení památníku Díky, Ameriko! v Plzni. Nový pomník má být přesnou kopií původního z roku 1995, který tvořily dva šestimetrové žulové pylony. Památník by měl být obnoven nejpozději do 31. října 2017.

Město Plzeň obdrželo v řádném termínu dvě nabídky ve vyhlášené soutěži na obnovu památníku. Hodnoticí komise z nich vybere toho, který nabídne nižší cenu. Do konce května pak chce město s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu. Oba zájemci nabídli výrazně nižší cenu, než s jakou město na obnovu památníku počítalo.

„Předpokládaných bylo 13 milionů korun na celou zakázku. Předložené nabídky se pohybují zhruba v polovině předpokládané hodnoty. Uchazeči deklarovali, že mají možnost čerpat kamen z lomu, kde je kamen velmi podobný tomu, ze kterého byl vyroben původní památník,“ uvedl technický náměstek primátora města Plzně, Pavel Šindelář.

Tentokrát si radnice výrobu památníku ohlídá

Po zkušenostech s minulým pomníkem, který muselo město díky trhlinám v kameni nechat odstranit, si chce radnice ohlídat, aby se na památník použil kámen bez jakékoliv vady. Bude se proto celkem třikrát rentgenovat. Podle vedoucího magistrátního odboru investic města Plzně Pavla Grisníka proběhne první rentgen už v lomu.

„Po oddělení prvního celého bloku, dojde k prvnímu měření. Pokud zjistíme, že je blok v pořádku, pustíme ho do dalšího kola, čímž je technologické zpracování. To obsahuje obroušení, všechny nápisy a veškerá pozlacení. Po skončení této fáze se blok zrentgenuje znovu. Poslední rentgenové měření proběhne po osazení pomníku na místo,“ vysvětlil Grisník.

Součástí zakázky je kromě dvou šesti metrových pylonů, rovněž dodání kamene pro navazující dlažbu. Práce by měly být dokončeny do konce října letošního roku.